Rysunek

PODSTAWA PROGRAMOWA

Treści nauczania

 1. Rysunek i malarstwo – ich struktura i logika.
 2. Środki wyrazu plastycznego: barwa, linia, plama, forma, światło, nasycenie, kontrast.
 3. Komponowanie na płaszczyźnie, role proporcji i konstrukcji, operowanie kreską, plamą, walorem, światłocieniem.
 4. Przestrzeń w rysunku i malarstwie – różne sposoby przedstawienia głębi w obrazie.
 5. Szkice i studia rysunkowe oraz malarskie w oparciu o naturę i wyobraźnię.
 6. Interpretacja jako forma ekspresji.
 7. Percepcja wizualna zjawisk otaczającego świata.
 8. Związki dzieła sztuki malarskiej z człowiekiem, szczególnie z jego wnętrzem, przeżyciami, emocjami, stosunkiem do innych, jego wiedzą i świadomością.
 9. Analiza i synteza formy. Treści dzieła malarskiego.
 10. Techniki rysunkowe i malarskie a wyraz artystyczny tworzonego dzieła.

Osiągnięcia uczniów

 1. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym.
 2. Wyrażanie swoich doznań, przeżyć, poglądów itp. językiem malarskim.
 3. Kreatywne myślenie i działanie w malarstwie, rysunku i szeroko pojętym działaniu artystycznym.
 4. Postrzeganie dzieła sztuki malarskiej w szerokim związku z życiem społecznym oraz życiem wewnętrznym człowieka.
 5. Opanowanie warsztatu technicznego i technologicznego w zakresie rysunku i malarstwa.
 6. Dokonywanie analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logiczne ich łączenie w proces tworzenia.
 7. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
 8. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.
Print Friendly, PDF & Email