Podstawy projektowania

PODSTAWA PROGRAMOWA

Treści nauczania

 1. Środki wyrazu artystycznego w różnych dziedzinach sztuki – analogie i relacje.
 2. Analiza percepcji wzrokowej. Podstawy psychofizjologii widzenia.
 3. Zasady kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni – istota przekazu w działaniach plastycznych.
 4. Studia i interpretacje z natury w procesie projektowania.
 5. Relacje między obrazem (znakiem) i słowem (literą), treścią a formą przekazu artystycznego.
 6. Kompozycja zapisu, jedność stylistyczna liternictwa i innych znaków.
 7. Litera i układ literniczy; zasady budowy litery i kompozycji literniczej. Podstawy typografii i technik wydawniczych.
 8. Praktyczna strona działań artystycznych – projektowania w zakresie sztuk plastycznych: 1) tradycyjne i współczesne (w tym komputerowe) techniki i technologie, 2) dokumentacja projektowa: rysunkowa (w tym znormalizowane rysunki techniczne i opisy), graficzna, malarska, fotograficzna i cyfrowa (z użyciem urządzeń i programów komputerowych – graficznych, malarskich, wydawniczych i innych).

Osiągnięcia uczniów

 1. Funkcjonalne operowanie obrazem (znakiem) i słowem (literą).
 2. Świadome posługiwanie się warsztatem technicznym w projektowaniu, w tym urządzeniami wykorzystującymi zapis cyfrowy.
 3. Opanowanie umiejętności tworzenia wielowariantowych dokumentacji projektowych.
 4.  Wykorzystywanie nabytej wiedzy i umiejętności w tworzeniu prac plastycznych z zakresu kształconej specjalności.
 5. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
 6. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.
Print Friendly, PDF & Email