Reklama wizualna

PODSTAWA PROGRAMOWA

Treści nauczania

 1. Psychofizjologiczne mechanizmy percepcji.
 2. Artystyczne i racjonalne przesłanki kształtowania komunikatu wizualnego.
 3. Funkcje i formy reklamy wizualnej.
 4. Przekład informacji na język wizualny.
 5. Obraz i litera w kontekście funkcjonalno-estetycznym.
 6. Środki wyrazu plastycznego a działania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 7. Struktura i budowa form przestrzennych. Projektowanie przestrzeni użytkowych, ekspozycyjnych oraz ich przedstawianie na planszach, w modelach i makietach.
 8. Racjonalność, funkcjonalność, estetyka w kształtowaniu przestrzeni. Zagadnienie ergonomii w reklamie.
 9. Systemy i formy notacji i prezentacji projektów dwuwymiarowych i trójwymiarowych: rysunek techniczny i zawodowy; pełna dokumentacja projektowa. Zapis cyfrowy projektu.
 10. Techniki i technologie stosowane w reklamie wizualnej.
 11. Reklama wizualna a inne działania artystyczne. Działania intermedialne. 

Osiągnięcia uczniów

 1. Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie własnych poglądów artystycznych.
 2. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym w projektowaniu reklamy wizualnej.
 3. Samodzielne konstruowanie przekazu wizualnego dla autokreacji.
 4. Umiejętność kreowania struktur funkcjonalnych, opartych o współczesne techniki i technologie komunikacji wizualnej.
 5. Umiejętność łączenia zasad funkcjonalności, estetyki, techniki i technologii.
 6. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
 7. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.
image_pdfimage_print