Rzeźba

PODSTAWA PROGRAMOWA

Treści nauczania

 1. Środki wyrazu artystycznego i posługiwanie się nimi w rzeźbie.
 2. Świadome konstruowanie i komponowanie płaszczyzny oraz bryły w oparciu o wyobraźnię i studia z natury; twórcza inspiracja otoczeniem.
 3. Wykorzystywanie różnych dziedzin wiedzy (plastycznej, technicznej i innej) do formowania przestrzeni.
 4. Rzeźba i płaskorzeźba. Mała forma rzeźbiarska.
 5. Forma a temat w rzeźbie.
 6. Podstawowe techniki rzeźbiarskie – m.in. z gliny, gipsu, metalu, kamienia, drewna, materiałów różnych.
 7. Podstawowe sposoby wykończenia rzeźby – uszlachetnianie i utrwalanie.
 8. Warsztat rzeźbiarski – narzędzia, urządzenia; bezpieczeństwo i higiena pracy.
 9.  Wykorzystywanie rzeźby w innych dziedzinach artystycznych. 

Osiągnięcia uczniów

 1. Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie własnych poglądów artystycznych.
 2. Świadome posługiwanie się językiem plastycznym w rzeźbie.
 3. Znajomość podstaw warsztatu rzeźbiarskiego; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 4. Dokonywanie analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logiczne ich wiązanie w tworzeniu dzieła rzeźbiarskiego.
 5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności we własnych działaniach artystycznych z zakresu rzeźby.
 6. Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
 7. Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.
Print Friendly, PDF & Email