KADRA KIEROWNICZA

DYREKTOR SZKOŁY

  • Krzysztof Dąbek

WICEDYREKTOR SZKOŁY

  • Alina Tkaczyk

KIEROWNIK PRACOWNI REALIZACYJNYCH

  • Waldemar Arbaczewski

KIEROWNIK SEKCJI REKLAMA WIZUALNA

  • Andrzej Mazuś

KIEROWNIK SEKCJI FORM UŻYTKOWYCH I RZEŹBY

  • Marta Wasilczyk

KIEROWNIK SEKCJI RYSUNEK I MALARSTWO

  • Zdzisław Kwiatkowski
Print Friendly