Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Ze względu na ograniczoną pojemność skrzynek prosimy nie dołączać w wiadomościach dużych załączników (zdjęć, prezentacji, itp.) – maksymalna wielkość pliku do 500 KB. Jednocześnie prosimy nauczycieli o usuwanie zbędnych wiadomości i załączników na kontach swoich skrzynek w celu zwolnienia miejsca oraz sprawnego działania poczty.

Służbowa poczta e-mail nie powinna być używana do zdalnego nauczania, ani do pełnienia roli archiwum w chmurze.

BIOLOGIA, CHEMIA, PRZYRODA

 • Tomasz Banaszkiewicz (urlop)

BIOLOGIA

 • Katarzyna Wrzesińska k.wrzesinska@liceumplastyczne.lublin.pl

CHEMIA

 • Katarzyna Wrzesińska k.wrzesinska@liceumplastyczne.lublin.pl

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Anna Giecko giecko@liceumplastyczne.lublin.pl

FILOZOFIA

 • Jerzy Kozera j.kozera@liceumplastyczne.lublin.pl

FIZYKA

 • Kamil Kamiński k.kaminski@liceumplastyczne.lublin.pl

GEOGRAFIA

 • Bogumiła Maruszak-Flis b.flis@liceumplastyczne.lublin.pl

INFORMATYKA

 • Marek Sugier m.sugier@liceumplastyczne.lublin.pl

HISTORIA SZTUKI

 • Krzysztof Dąbek k.dabek@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Anna Papierkowska-Zając a.papierkowska@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Paulina Zarębska-Denysiuk p.zarebska@liceumplastyczne.lublin.pl

HISTORIA

 • Anna Giecko giecko@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Jerzy Kozera j.kozera@liceumplastyczne.lublin.pl

JĘZYK ANGIELSKI

 • Monika Anudu m.wojcik@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Izabela Matyaszewska i.matyaszewska@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Zuzanna Wyroślak z.wyroslak@liceumplastyczne.lublin.pl

JĘZYK FRANCUSKI

 • Agnieszka Drzewiecka a.drzewicka@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Dorota Nowiszewska-Machoń d.machon@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Alina Tkaczyk atkaczyk@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Irmina Tomankiewicz-Kozaczyńska i.kozaczynska@liceumplastyczne.lublin.pl

JĘZYK POLSKI

 • Agnieszka Aleksandrowicz a.aleksandrowicz@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Danuta Klimala-Brauze d.klimala@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Anna Stefańczyk a.stefanczyk@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Ewa Wrona e.wrona@liceumplastyczne.lublin.pl

JĘZYK ROSYJSKI

 • Teresa Dąbek t.dabek@liceumplastyczne.lublin.pl

MATEMATYKA

 • Joanna Kozłowska kozlowska@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Katarzyna Markiewicz k.markiewicz@liceumplastyczne.lublin.pl

RELIGIA

 • Waldemar Dziaczkowski w.dziaczkowski@liceumplastyczne.lublin.pl
 • ks. Marek Sawicki m.sawicki@liceumplastyczne.lublin.pl

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • Anna Giecko giecko@liceumplastyczne.lublin.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Teresa Skrzypiec-Rejzner t.skrzypiec-rejzner@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Tomasz Krasowski t.krasowski@liceumplastyczne.lublin.pl

ETYKA

 • Jerzy Kozera j.kozera@liceumplastyczne.lublin.pl

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Tomasz Krasowski t.krasowski@liceumplastyczne.lublin.pl

PODSTAWY WIEDZY O FILMIE

 • Małgorzata Kierczuk-Macieszko m.macieszko@liceumplastyczne.lublin.pl

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Anna Giecko giecko@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Marek Łucjan m.lucjan@liceumplastyczne.lublin.pl

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 • Anna Giecko a.giecko@liceumplastyczne.lublin.pl

BIBLIOTEKARZ

 • Jolanta Jarosińska j.jarosinska@liceumplastyczne.lublin.pl
 • Elżbieta Marut-Kargul e.kargul@liceumplastyczne.lublin.pl

PEDAGOG SZKOLNY

 • Beata Stepanów b.stepanow@liceumplastyczne.lublin.pl

PSYCHOLOG SZKOLNY

 • Magdalena Krygier m.krygier@liceumplastyczne.lublin.pl
image_pdfimage_print