NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

BIOLOGIA, CHEMIA, PRZYRODA

 • Tomasz Banaszkiewicz (urlop)

BIOLOGIA

 • Małgorzata Pac-Sosińska

CHEMIA

 • Marek Łucjan

FIZYKA

 • Iwona Cytawa
 • Ewa Iwaszko

GEOGRAFIA

 • Jarosław Suchorab

INFORMATYKA

 • Marek Sugier

HISTORIA SZTUKI

 • Krzysztof Dąbek
 • Anna Papierkowska-Zając
 • Paulina Zarębska-Denysiuk

HISTORIA

 • Anna Giecko
 • Jerzy Kozera

JĘZYK ANGIELSKI

 • Izabela Matyaszewska
 • Monika Wójcik
 • Zuzanna Wyroślak

JĘZYK FRANCUSKI

 • Alina Tkaczyk
 • Irmina Tomankiewicz-Kozaczyńska
 • Dorota Nowiszewska-Machoń

JĘZYK POLSKI

 • Agnieszka Aleksandrowicz (nauczanie indywidualne)
 • Danuta Klimala-Brauze
 • Anna Stefańczyk
 • Ewa Wrona

JĘZYK ROSYJSKI

 • Teresa Dąbek 

MATEMATYKA

 • Iwona Cytawa (nauczanie indywidualne)
 • Joanna Kozłowska
 • Katarzyna Markiewicz

RELIGIA

 • Waldemar Dziaczkowski
 • ks. Marek Sawicki

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • Anna Giecko 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • Teresa Skrzypiec-Rejzner
 • Tomasz Krasowski

ETYKA

 • Jerzy Kozera

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • Tomasz Krasowski

MUZYKA

 • Edyta Grzyb-Grzeszczuk

PODSTAWY WIEDZY O FILMIE

 • Małgorzata Kierczuk-Macieszko

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Anna Giecko 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 • Anna Giecko

BIBLIOTEKARZ

 • Jolanta Jarosińska
 • Elżbieta Marut-Kargul

PEDAGOG SZKOLNY

 • Beata Stepanów

PSYCHOLOG SZKOLNY

 • Magdalena Krygier

REWALIDACJA

 • Danuta Klimala-Brauze
Print Friendly, PDF & Email