O szkole / Rekrutacja

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Kiedy podjąć decyzję o nauce w ZSP?

Jeśli jesteś uczniem ostatniej klasy 8 – letniej szkoły podstawowej, możesz przystąpić do konkursowego egzaminu wstępnego do PLSP. Żeby zostać uczniem pierwszej klasy PLSP musisz zostać zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły oraz złożyć wymagane dokumenty (informacja na stronie internetowej szkoły, w zakładce: Rekrutacja). Jeśli jesteś już uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, możesz ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.

image_pdfimage_print