O szkole / Rekrutacja

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Kiedy podjąć decyzję o nauce w ZSP?

Jeśli jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły podstawowej, możesz przystąpić do konkursowego egzaminu wstępnego do OSSP, kiedy zaś jesteś uczniem ostatniej klasy gimnazjum, Twoim wyborem może być nauka w LP (również po przystąpieniu do egzaminu wstępnego). Żeby zostać uczniem pierwszej klasy OSSP i LP musisz zostać zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły oraz złożyć wymagane dokumenty (informacja na stronie internetowej szkoły, w zakładce: Rekrutacja). Jeśli jesteś już uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, możesz ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.

Print Friendly, PDF & Email