O szkole / Rekrutacja

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Jak zdać do szkoły?

Dla zainteresowanych kandydatów szkoła prowadzi bezpłatne konsultacje (luty–maj) i zajęcia
praktyczne w szkolnych pracowniach (listopad–maj). Informacja o zasadach i terminach przeprowadzania egzaminów wstępnych podawana jest w każdym roku szkolnym w lutym, a egzaminy organizowane są w pierwszych dniach czerwca. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy i obejmuje część praktyczną (rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna) oraz ustną, w której kandydat odpowiada na zadane pytania, związane z treściami programowymi przedmiotu Plastyka, realizowanego w 8 – letniej szkole podstawowej.

Kandydaci którzy aplikują do szkoły w trakcie roku szkolnego, zdają egzamin kwalifikacyjny na odrębnych zasadach, określanych indywidualnie, po określeniu specjalizacji, w której chcieliby się kształcić.

image_pdfimage_print