Co to jest ZSP?

Rekrutacja 2021/2022 – link do strony www

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, od roku szkolnego 2019-2020 stanowią trzy typy szkół:

  • Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP) – dla młodzieży w wieku 14-19 lat, 6-letnia, wygasająca, po 6 – letniej szkole podstawowej;
  • Państwowe Liceum Stuk Plastycznych (PLSP) im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie – dla młodzieży w wieku 16-21 lat, 5 – letnie, dla absolwentów 8 – letniej szkoły podstawowej; w PLSP realizowany jest również cykl kształcenia w klasach 4 – letniego, wygasającego Liceum Plastycznego dla absolwentów gimnazjum

Wszystkie typy szkół kończą się egzaminem dyplomowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Plastyk i przygotowują do egzaminu maturalnego.

Kształcenie obejmuje:

  • przedmioty zawodowe w specjalizacjach do wyboru: projektowanie graficzne (PLSP, OSSP), snycerstwo (PLSP, klasy LP w PLSP), techniki rzeźbiarskie (PLSP, klasy LP w PLSP), tkanina artystyczna (PLSP, klasy LP w PLSP), aranżacja wnętrz (OSSP, PLSP, klasy LP w PLSP), fotografia artystyczna (OSSP, PLSP, klasy LP w PLSP);
  • przedmioty ogólnoplastyczne realizowane we wszystkich specjalizacjach: rysunek i malarstwo, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu, rzeźba, historia sztuki;
  • przedmioty ogólnokształcące, w których program zgodny jest z podstawą programową kształcenia ogólnego MEN. Przedmioty na poziomie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające realizowane są przez uczniów w wymiarze min. 14 godz. w cyklu kształcenia i obejmują do wyboru min. 2 przedmioty spośród tych znajdujących się w ofercie szkoły: historię sztuki, j. polski, j. angielski, matematykę, historię (w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły i zainteresowania uczniów)

Dodatkowo, dla uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych szkoła organizuje dodatkowe zajęcia artystyczne w blokach przedmiotowych i kołach zainteresowań.

image_pdfimage_print