Patrzeć nie tylko oczami

Dnia 15 grudnia 2017 roku w Muzeum Wsi Lubelskiej odbyły się wystawa i spotkanie podsumowujące realizację zadania pt. „Inne spojrzenie. Przystosowanie treści wystaw stałych Muzeum Wsi Lubelskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Głównym założeniem projektu było dostosowanie muzeum do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących zgodnie o obowiązującym prawem.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Liceum Plastycznego z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie wykonali 21 rekwizytów do poznania dotykowego oraz dwie makiety architektury wiejskiej: chałupy z Urzędowa z małym okólnikiem oraz zagrody z Korytkowa Dużego.  Projekt jeszcze raz przypomniał, że otaczający świat widzimy nie tyle oczami, co mózgiem.

E. K.

 

image_pdfimage_print