IX Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny” 2015

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Portret Rodzinny. Mój dom pełen wspomnień i marzeń”.
Relacja z podsumowania konkursu.

od lewej: Wojciech Myjak, przedstawiciel MKiDN, wizytator CEA; Krzysztof Dąbek, dyr ZSP w LublinieZgodnie z przyjętym harmonogramem IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret Rodzinny. Mój dom pełen wspomnień i marzeń”, 30 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, odbyło się uroczyste podsumowanie imprezy, połączone z rozdaniem nagród oraz otwarciem wystawy pokonkursowej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organizatorów, honorowych patronów, członków komitetu honorowego, sponsorów i mediów. Obecni byli min. p. Wojciech Myjak – specjalista ds. szkół artystycznych CEA, ks. Piotr Nowak, w imieniu JE ks. abpa Stanisława Budzika, p. D. Ciężak z Urzędu Marszałkowskiego, p. M. Jarosiński – przedstawiciel prezydenta m. Lublin, p. D. Śladecki – prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska o/Lublin, p. dr hab. Barbara Kiereś reprezentująca ks. prof. Antoniego Dębińskiego, rektora KUL. Obecni byli także laureaci konkursu oraz towarzyszący im nauczyciele i rodzice, a także przedstawiciele szkolnej społeczności ZSP – uczniowie, rodzice, absolwenci.

Wojciech Myjak, przedstawiciel MKiDN, wizytator CEA W oficjalnej części uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili p. W. Myjak (przedstawiciel MKiDN, i CEA), ks. P. Nowak, odczytane zostały również pisma do organizatorów i uczestników konkursu, jakie wystosowali p. W. Wilk – wojewoda lubelski, p. S. Sosnowski – marszałek województwa lubelskiego, p. K. Żuk – prezydent miasta Lublin.

Alicja Kuśmierczyk, komisarz konkursuPodsumowanie oraz przebieg konkursu przedstawiła komisarz, p. Alicja Kuśmierczyk; w imieniu jury wystąpił jego przewodniczący, dr hab. Jan Tutaj, prorektor i profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, przedstawiając protokół posiedzenia komisji i odczytując nazwiska laureatów.

Nagrodzeni uczniowie oraz od lewej: dyr Krzysztof Dąbek, Mariusz Drzewiński, Jolanta Jarosińska, Alicja KuśmierczykWręczenia nagród dokonał w imieniu organizatorów, dyrektor ZSP p. Krzysztof Dąbek. Obok nagród regulaminowych – Grand Prix dla Mateusza Zyznowskiego, oraz nagród w kategorii wiekowej starszej (Karol Mularczyk – PLP im. J. Kluzy w Krakowie – I nagroda, Kaja Zbrożek – ZSP im. S. Wyspiańskiego w Jarosławiu – II nagroda, Magdalena Zawada – ZSP w Bielsku Białej – II nagroda) i kategorii młodszej (Ksenia Makała – ZSP w Katowicach – I nagroda, Tymoteusz Tryzno – ZPSP im. W. Gersona w Warszawie – II nagroda, Bartłomiej Wachacz – PZSP im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), przyznano jeszcze nagrody Rektora ASP w Warszawie (Tymoteusz Tryzno), ASP im. J. Matejki w Krakowie (Kamila Bernert – ZSP im. J. Brandta w Radomiu), nagrodę dziekana WA UMCS w Lublinie (Dorota Szafrańska – PZSP im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) oraz nagrodę dyrektora ZSP w Lublinie dla Weroniki Krawczyk z ZSP im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej. Dodatkową nagrodę dla laureata Grand Prix ufundował BGŻ SA o/Lublin – sponsor imprezy, który ufundował także nagrody rzeczowe dla wszystkich nagrodzonych w konkursie.

Spektakl teatralny w wykonaniu uczniów ZSP w Lublinie, reż. Anna StefańczykZgodnie z tradycją konkursu, imprezie towarzyszyła także część artystyczna – przedstawienie sceniczne przygotowane przez uczniów ZSP pod kierunkiem nauczyciela j. polskiego, p. Annę Stefańczyk, inspirowane ideą „Portretu Rodzinnego”. W tym roku uczniowie przygotowali spektakl „Imię ojca” inspirowany tekstami Jana Pawła II, Brunona Schulza i Edmunda Harrisona. Uczniowie przygotowali również trzecie w tym roku wydanie szkolnej gazety „Ramota”, w której dużo miejsca poświęcono konkursowi.

Galeria szkolnaOstatnią część uroczystości stanowił wernisaż wystawy pokonkursowej, zainaugurowany przez p. W. Myjaka przecięciem wstęgi, symbolicznie otwierającej przestrzeń szkolnej Galerii, w której wystawiono prace nagrodzone. Spośród prawie 500 nadesłanych prac, jury wybrało na wystawę 85 obrazów, grafik, rysunków, rzeźb, tkanin, fotografii oraz kolaży i asamblaży, wystawionych w przestrzeniach dolnego hallu szkoły i szkolnej Galerii. Tradycyjnie wernisażowi towarzyszył poczęstunek – w tym roku dzięki pięknej pogodzie – serwowany w zieleni szkolnego patio.

Wystawa na terenie szkoły będzie czynna do końca maja, dostępna dla wszystkich chętnych od godziny 9.00 do 16.00. Warto nadmienić, że równolegle w lubelskim Ratuszu trwa wystawa wybranych prac z poprzednich edycji konkursu, prezentując min. nagrodzone obrazy, grafiki i rysunki z ubiegłych lat.

Organizatorzy biennale pragną w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, dyrekcji szkół i instytucji uczestniczących w konkursie, za wysiłek i trud w przygotowaniu prac – w zgodnej opinii uczestników uroczystości – prezentujących z edycji na edycję, coraz wyższy artystyczny poziom.

Krzysztof Dąbek
Dyrektor ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie

flickr Fotoreportaż na flickr.com

image_pdfimage_print