Program edukacyjny „Reklama w naszym mieście”

Program edukacyjny "Reklama w naszym mieście"W ramach uczestnictwa w akcji pilotażowej uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie przygotowali program edukacyjny „Reklama w naszym mieście”, skierowany do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. W dniu 2 czerwca odbyły się trzy lekcje pokazowe w Szkole Podstawowej nr 24 przy ulicy Niecałej.

Każda lekcja składała się z 15-minutowej prezentacji multimedialnej zawierającej definicję, podziały, funkcje reklamy oraz dobre i złe przykłady jej umieszczenia w przestrzeni miasta, a także 25-minutowych warsztatów, podczas których uczniowie sami projektowali reklamy i rozmieszczali je na „wyczyszczonych” elewacjach lubelskich kamienic. Podczas lekcji trwała ożywiona dyskusja na temat reklamowego bałaganu w mieście. Okazało się, że bardzo przeszkadza wszystkim uczniom, sprawiając, że miasto bardziej przypomina śmietnik niż obszar z cenną zabudową historyczną podlegającą ochronie konserwatorskiej.