Projekt edukacyjny 2016

Od lewej: Tomasz Banaszkiewicz, Nina Biel (2b), Gabriela Łukasiewicz (2b)W dniu 17.05.2016 r. odbyła się prezentacja projektu pt.: „Wehikuł czasu czyli ocalić od zapomnienia” w Muzeum Lubelskim w Lublinie w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. Został on przygotowany przez klasę 2b Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Lublinie. Koordynatorem projektu jest wychowawca w/w klasy – Tomasz Banaszkiewicz.

Krzysztof Dąbek, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w LublinieWydarzenie rozpoczęło się punktualnie o godz. 16:00. Zostało w całości poprowadzone przez Marcina Lisowskiego, ucznia klasy 2b. Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Dąbek, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, który m. in. przedstawił cele i sposób realizacji projektu edukacyjnego.Następnie przemawiali przedstawiciele instytucji kulturalno-oświatowych.

Pierwszym elementem, który mogli zobaczyć przybyli goście, była prezentacja multimedialna wykonana przez Beatę Semeniuk, której celem było ukazanie etapów prac projektowych podczas minionego roku szkolnego. Następnie zaprezentowano reportaż ze świadkami historii współczesnej m.in. z Krystyną Mateuszuk, Stanisławą Kruszewską, Marią Pietraszewską, Zdzisławem Badio, płk Władysławem Rokickim. Kolejnym punktem programu były wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej wykonane przez Ninę Biel, Kaję, Monikę Sadkowską oraz Małgorzatę Bronkę. W dalszej kolejności Tomasz Czekoński, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie, przystąpił do podsumowania wojewódzkiego konkursu „Lokalny autorytet inspiracją dla następnych pokoleń”.

Dużym zainteresowaniem wśród zebranych cieszył się pokaz strojów okresu wojny i okupacji, podczas którego zaprezentowano 15 kreacji nawiązujących do stylistyki minionego okresu wraz z ich krótkimi charakterystykami. Znalazły się wśród nich stroje cywilne, służbowe oraz mundurowe wojskowe i harcerskie.

Animacja wykonana z klocków LEGO pt. „Lego rodzina” została wykonana przez Tomasza Wesołowskiego, Sebastiana Dzieciucha oraz Gabriela Talarka. Prezentowała rolę rodziny w życiu człowieka jako ostoi bezpieczeństwa, wsparcia i szacunku. Efekty swojej pracy zaprezentował także Marcin Lisowski podczas pokazu zdjęć wykonanych na piasku rzecznym czerpanym wraz z ich interpretacją dotycząca prezentowanych wartości. Kolejnym punktem programu był film krótkometrażowy „To, co w życiu najważniejsze dostajemy za darmo” prezentujący wartości towarzyszące człowiekowi na różnych etapach jego rozwoju. Autorami filmu są: Nina Biel, Natalia Mirosław, Daria Kandzierska. Ostatnim elementem upublicznienia projektu, zaprezentowanym przez uczniów, było przedstawienie pt. „Freiheit” ukazujące okrucieństwo wojny w tym uciśnienie narodu polskiego i żydowskiego autorstwa Kai Brodeckiej, Weroniki Szymanek, Marceliny Trojnar. Podczas upublicznienia projektu można było podziwiać portrety 11 świadków historii współczesnej wykonane przez Monikę Bojaczuk, Alicję Janek oraz Marcina Lisowskiego.

Część oficjalną zakończono o godzinie 18:20. Przybyłych gości zaproszono na poczęstunek przygotowany przez uczniów klasy 2b.

oprac. E. Kargul  na podstawie: Tomasz Banaszkiewicz, Sprawozdanie z upublicznienia projektu edukacyjnego „Wehikuł czasu czyli ocalić od zapomnienia”


Celem projektu było propagowanie osób, które swoim życiem dają świadectwo wyznawanych wartości, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie „Czy dzisiejszy świat naprawdę pozbawiony jest autorytetów i wartości?”

 

Więcej zdjęć w galerii na flickr; fot. Tomasz Walęcik.

 

PORANEK Z PANORAMĄ: 16 MAJA 2016Wehikuł czasu…” w lubelskim Poranku z Panoramą w TVP 3 Lublin (od 35 minuty)

 

 

Linki zewnętrzne

1. Wystawa drzew genealogicznych 2b

Print Friendly, PDF & Email