Przeglądy prac uczniów z I semestru roku szkolnego 2017/18


Przeglądy prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie z przedmiotów artystyczno-zawodowych z pierwszego semestru roku szkolnego 2017/18, które odbyły się w terminie od dnia 2 do 12 stycznia 2018 roku.

Print Friendly, PDF & Email