Przeglądy z przedmiotów artystyczno-zawodowych w ZSP w I semestrze 2012/13

Od 5 lat w ZSP pod koniec każdego semestru odbywają się przeglądy z rysunku i malarstwa, reklamy wizualnej, tkaniny artystycznej, snycerstwa, podstaw fotografii i filmu, podstaw projektowania i rzeźby. W obecności dyrekcji, kierowników sekcji, nauczycieli przedmiotów artystycznych, a także – w miarę możliwości – wychowawców i kolegów z innych grup i klas, uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia, prezentują w formie wystawy w pracowni lub prezentacji dokumentacji wykonanych ćwiczeń, swój dorobek z całego semestru. Dla wszystkich uczestniczących w przeglądach jest to okazja do porównania wkładu pracy, zaangażowania uczniów, a także różnych form i metod pracy nauczycieli prowadzących zajęcia. Dla uczniów prezentujących swoje prace, to także namiastka publicznego wystąpienia na forum szerszym niż grupa lub klasa, przygotowująca do udziału w wernisażach, czy w dalszej perspektywie, do egzaminu dyplomowego. Rozmowa na temat wykonanych ćwiczeń obraca się najczęściej wokół problemów formalnych (analiza i umiejętność posługiwania się właściwą terminologią), związków między treścią i formą, a także zagadnień związanych z artystycznym warsztatem.

Po zakończeniu przeglądów, podsumowaniem pracy w I semestrze będą wystawy wyróżniających się uczniów, pracowni i zadań realizowanych na wszystkich etapach kształcenia w ZSP. Pierwszą odsłoną będą wystawy z rysunku i malarstwa (szkice, studia rysunkowe i malarskie) wyróżniających się uczniów klas maturalnych, w tym stypendystek MKiDN.

digital1 GALERIA

Print Friendly, PDF & Email