EGZAMINY WEWNĘTRZNE

Zarządzenie Dyrektora nr 26/2015 w sprawie regulaminów w ZSP w Lublinie

 1.  Regulamin przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2015
 2.  Regulamin przeprowadzania egzaminu poprawkowego, Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2015
 3.  Regulamin przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności, Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2015

Egzamin Dyplomowy 

Harmonogram prac zespołów egzaminacyjnych w ZSP w Lublinie w 2019 roku

 Regulamin przeprowadzania egzaminów dyplomowych, Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2018

Wzory dokumentacji do Zarządzenia Nr 25/2018:

pliki .word

 1. Potwierdzenie ustalenia  tematu i zakresu pracy dyplomowej, Załącznik Nr 1
 2. Potwierdzenie przyjęcia informacji o zagadnieniach do egzaminu dyplomowego w części teoretycznej Załącznik Nr 1a
 3. Karta monitoringu realizacji pracy dyplomowej; Załącznik_Nr_2
 4. Potwierdzenie wyboru dziedziny – rysunek, malarstwo, rzeźba – w części praktycznej egzaminu dyplomowego; Załącznik_Nr_3
 5. Karta głosowania członków zespołu egzaminacyjnego – egzamin dyplomowy, część praktyczna;  Załącznik_Nr_4

pliki .pdf

 1. Potwierdzenie ustalenia tematu i zakresu pracy dyplomowej; Załącznik_Nr_1
 2. Potwierdzenie przyjęcia informacji o zagadnieniach do egzaminu dyplomowego w części teoretycznej Załącznik nr 1a
 3. Karta monitoringu realizacji pracy dyplomowej; Załącznik_Nr_2
 4. Potwierdzenie wyboru dziedziny – rysunek, malarstwo, rzeźba – w części praktycznej egzaminu dyplomowego; Załącznik_Nr_3
 5. Karta głosowania członków zespołu egzaminacyjnego – egzamin dyplomowy, część praktyczna; Załącznik_Nr_4

 1. Regulamin rekrutacji i kwalifikacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2017
 2.  Regulamin podziału na specjalizacje w OSSP, Załącznik Nr 4
 3. Deklaracja wyboru specjalizacji od trzeciej klasy OSSP, Załącznik Nr 9 ;  Załącznik Nr 9
Print Friendly, PDF & Email