Rodzice

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów z dnia 13.01.2017 roku

 List Ministra Edukacji Narodowedo Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty z dnia 13.01.2017 roku


Wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych.Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:


image_pdfimage_print