Rodzice

Uwaga: Ze względu na częste aktualizacje proszę odświeżyć stronę lub oczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

PodrecznikDZIENNIK ELEKTRONICZNY

https://uonetplus.vulcan.net.pl/mkdn/

 Podrecznik Uczniowie Optivum NET+ Moduł Uczeń 14.3.0.10662

instrukcja użytkownika (1,65 MB)

 


Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSP w Lublinie + załączniki (pliki .docx) w zakładce „Druki do pobrania”

 Rada Rodziców

Dyżury nauczycieli – konsultacje dla rodziców 2019/2020

Programy nauczania do przedmiotów artystycznych i do przedmiotów ogólnokształcących dopuszczone do użytku szkolnego w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. w Lublinie, zgodnie ze Statutem Szkoły znajdują się w szkolnej bibliotece.

Zestaw podręczników obowiązujący w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie w roku szkolnym 2020-21

 Stypendia szkolne 2019/2020

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych


Egzaminy zewnętrzne: Egzamin maturalny

Egzaminy wewnętrzne

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów z dnia 13.01.2017 roku

 List Ministra Edukacji Narodowedo Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty z dnia 13.01.2017 roku


Wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych.Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki: