Druki do pobrania

Uwaga: Ze względu na częste aktualizacje proszę odświeżyć stronę lub oczyścić pamięć podręczną przeglądarki.


 

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSP w Lublinie + załączniki :
Załącznik nr 1 Wykaz uczniów klasy……… ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie…
Załącznik nr 2 Informacja dla rodziców/pełnoletniego ucznia o proponowanych formach…
– Załącznik nr 3 Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– Załącznik nr 4 Katalog dostosowań wymagań edukacyjnych, warunków nauki…
Załącznik nr 5 Zawiadomienie
– Załącznik nr 6 Wniosek o udział w spotkaniu zespołu i specjalistów…
Załącznik nr 7 Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
– Załącznik nr 8 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny


EMERYCI

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, druki do pobrania wg Zarządzenia Nr 13/2017 z 15.05.2016

Regulamin ZFSS; Załącznik Nr 1 do w/w zarządzenia

Załącznik do regulaminu dysponowania środkami ZFŚS

  1.  Wniosek o pożyczkę mieszkaniową;  Wniosek o pożyczkę mieszkaniową;; Załącznik Nr 1A
  2.  Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej;  Umowa w sprawie pożyczki…; Załącznik Nr 1B
  3.   Wniosek o dofinansowanie wypoczynku;  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku; Załącznik Nr 2
  4.  Wniosek o doraźną pomoc finansową;  Wniosek o doraźną pomoc finansową; Załącznik Nr 3
  5.  Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego;  Wniosek o przyznanie…; Załącznik Nr 4
  6.  Wniosek o dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym;  Wniosek…; Załącznik Nr 5
  7.  Oświadczenie o dochodach emeryta, rencisty;  Oświadczenie o dochodach…; Załącznik Nr 6
Print Friendly, PDF & Email