Druki do pobrania

UCZNIOWIE

Egzaminy zewnętrzne:

Egzamin maturalny


Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSP w Lublinie + załączniki


Różne

pliki .doc

pliki .pdf


Rekrutacja 2021/2022

Kandydaci – link do strony www


PRACOWNICY I EMERYCI

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFSS w ZSP w Lublinie

Druki do pobrania wg Zarządzenia Nr 13/2017 z 15.05.2016

pliki .doc

pliki .pdf


Fundusz Zdrowotny

  Regulamin FZ w ZSP w Lublinie

Druki do pobrania wg  Zarządzenia Nr 32/2015 z dnia 3.12.2015