Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczennic ZSP

Dnia 10 grudnia 2018 roku zostały rozdane stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 za wysokie osiągnięcia w nauce w poprzednim roku szkolnym. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie uczennice z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, Klaudia Janikowska (klasa 3A LP) i Patrycja Lipczyńska (klasa 5b OSSP).
Od lewej: K. Janikowska, Teresa Misiuk – kurator oświaty w Lublinie, P. Lipczyńska

Uroczystość rozdania dyplomów odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Przypomnijmy, że stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest od 1997 roku najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał jednocześnie promocję z wyróżnieniem (średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania) lub wykazał szczególne uzdolnienia, w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre. Ważne jest, że kandydata z danej szkoły opiniuje również Samorząd Uczniowski.

Tym razem pieniądze trafiły do 230 uczniów ze szkół całego regionu lubelskiego. Każdy z wyróżnionych uczniów dostanie stypendium w wysokości 2 580 zł, wypłacane w dwóch transzach. Pierwszą stypendyści już otrzymali, natomiast druga zostanie im wypłacona do końca roku szkolnego.

tekst E. K., fot. Tomasz Krasowski

image_pdfimage_print