Stypendium MKiDN dla Artura Oseńko

Dnia 30 października 2018 roku w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego szczególnie wyróżniającym się uczniom szkół artystycznych. Wśród nagrodzonych znalazł się Artur Oseńko, uczeń klasy maturalnej Liceum Plastycznego z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.

(na zdjęciu: Artur Oseńko i Krzysztof Dąbek, dyrektor ZSP w Lublinie)

Dyplomy stypendialne wręczyła Wanda Zwinogrodzka, podsekretarz stanu w MKiDN. Na uroczystość, która jest wielkim wydarzeniem dla szkół artystycznych przybyli: Lidia Skrzyniarz, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Jarosław Wartak, zastępca dyrektora, Włodzimierz Gorzelańczyk, wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej oraz laureaci w towarzystwie dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców i osób towarzyszących.

Przypomnimy, że stypendium MKiDM jest najwyższym wyróżnieniem, jakie może otrzymać uczeń szkoły artystycznej. Jest ono przyznawane za uzyskaną wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno – zawodowych oraz za znaczące osiągnięcia artystyczne.

Serdecznie gratulujemy nagrody.

E.K.

fot. Krzysztof Wereński

 

image_pdfimage_print