Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2015

Od lewej, rząd drugi: Maja KondratowiczMaja Kondratowicz, uczennica  klasy 3b OSSP z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016 za wysokie osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym.

Od lewej, rząd drugi: Maja Kondratowicz

W dniu 21 października 2015 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uznania stypendystom Prezesa Rady Ministra.  Odebrali je na gali z rąk wicewojewody lubelskiego Mariana Starownika oraz lubelskiego kuratora oświaty Krzysztofa Babisza.

Przypomnijmy, że stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest od 1997 roku najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał jednocześnie promocję z wyróżnieniem (średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania) lub wykazał szczególne uzdolnienia, w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre. Ważne jest, że kandydata z danej szkoły opiniuje również Samorząd Uczniowski. W tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 243 uczniów z całego województwa lubelskiego. Stypendium wynosi 2580 zł.

Mai Kondratowicz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

E.K.

Źródło: ask, Nasi najlepsi uczniowie. Stypendia otrzymały 243 osoby (zdjęcia) [W:] dziennik wschodni [online]. [dostęp 2015.11.02] http://www.dziennikwschodni.pl/edukacja/n,1000169435,nasi-najlepsi-uczniowie-stypendia-otrzymaly-243-osoby-zdjecia.html

image_pdfimage_print