Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2016

We wrześniu 2016 roku zostały przyznane stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017 za wysokie osiągnięcia w nauce w poprzednim roku szkolnym. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie uczennice z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, Oliwia Dryło z klasy IIIA LP i Maja Kondratowicz absolwentka gimnazjum w OSSP. Uroczystość rozdania dyplomów odbędzie się 21 października 2016 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Serdecznie gratulujemy!

Przypomnijmy, że stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest od 1997 roku najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał jednocześnie promocję z wyróżnieniem (średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania) lub wykazał szczególne uzdolnienia, w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre. Ważne jest, że kandydata z danej szkoły opiniuje również Samorząd Uczniowski.

E. K.

image_pdfimage_print