Fotograficzne sukcesy naszych uczniów

W IX Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii” wyróżnienie w kategorii wiekowej 19-25 lat zdobyła Katarzyna Zacharewicz z 5b Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Lublinie. Do wystawy pokonkursowej została także zakwalifikowana praca Elwiry Lipko, uczennicy klasy 5b OSSP.

Opiekę artystyczną nad młodzieżą sprawowała Małgorzata Kierczuk-Macieszko, nauczyciel dwóch przedmiotów: fotografii artystycznej oraz podstaw fotografii i filmu zatrudniony w ZSP w Lublinie.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 10 grudnia 2016 r. (sobota) o godz. 12.00 w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”, Lublin ul. Krańcowa 106.

Z historii tegorocznej edycji konkursu:
Dnia 15 listopada 2016 roku, jury w składzie: prof. dr hab. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Maria Sękowska (Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Anna Perłowska-Weiser (Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) dokonało wyboru najciekawszych prac nadesłanych na w/w konkurs, zorganizowany przez DDK „Bronowice” w Lublinie. Spośród 375 prac z 38 ośrodków oraz 15 zgłoszeń indywidualnych jury przyznało 11 nagród i 16 wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych: 19-25 lat, 16-18 lat, 13-15 lat i 12 lat, ponadto zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 20 prac.

E. K.

 

image_pdfimage_print