Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Lublin 01.09.2012

Szanowni nauczyciele, pracownicy szkoły, drodzy uczniowie i rodzice

Krzysztof Dąbek, Dyrektor ZSP w Lublinie Rozpoczyna się nowy rok szkolny – 2012-2013, rok, który przyniesie w życiu naszej społeczności wiele zmian. Upływająca kadencja p. dyrektor Krystyny Głowniak, była czasem, w którym nasza szkoła utrwaliła swoją wysoką pozycję na kulturalnej i edukacyjnej mapie kraju. Dzięki ofiarności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dzięki życzliwości i zaangażowaniu rodziców i wszystkich sympatyków szkoły, dzięki również Wam – drodzy uczniowie, stworzyliśmy środowisko, którego artystyczny dorobek, potencjał intelektualny, stał się wizytówką miasta Lublin i regionu.

Pamiętając o przeszłości, tym pewniej spoglądamy w przyszłość. Najbliższe pięć lat mojej kadencji będzie czasem rozwoju szkoły, nie tylko jako materialnej, warsztatowej podstawy wszelkich działań edukacyjnych, ale także inwestycji w odpowiedzialne, oparte na solidnych fundamentach wartości europejskiej kultury, kształtowanie młodych osobowości artystycznych. Nie da się tego zrobić bez wiary w samodzielność i oryginalność działań na różnych polach artystycznej kreacji, niezależnie od tego, że głównym zadaniem szkoły jest kształcenie plastyczne.

Życzę wszystkim, którzy tworzą społeczność naszej szkoły, wytrwałości, głębokiej wiary w sens swojej pracy, wzajemnej życzliwości, bez której nie ma skutecznego wspólnego działania, na końcu zaś sukcesów, które mierzyć będziemy nie tylko skalą odebranych nagród i wyróżnień. Te małe zwycięstwa nad swoimi słabościami i zwątpieniami, są ukrytym skarbem naszego życia.

dabek125_30
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych
im. C. K. Norwida w Lublinie

fot. K. Wereński

image_pdfimage_print