Tadeusz Mysłowski. Studio/Pracownia

Zapraszamy na wernisaż wystawy Tadeusza Mysłowskiego 18 maja 2018 roku, o godzinie 18.00 do Muzeum na Zamku Lubelskim w Lublinie przy ul. Zamkowej 9. Wystawa będzie otwarta do 29 lipca bieżącego roku.

Nowojorski artysta jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (rok ukończenia szkoły 1963) – Czytaj dalej…

Wystawa w Muzeum Lubelskim jest próbą prezentacji działań artystycznych Tadeusza Mysłowskiego, które odwołują się do tradycji abstrakcji geometrycznej – wschodnioeuropejskiego konstruktywizmu oraz amerykańskiego minimal artu kontynuowanych i przetwarzanych przez artystę w indywidualny system linearno-przestrzenny.

Mysłowski realizuje je przez blisko 50 lat w nowojorskim studio i mieszkaniu-pracowni na Starym Mieście w Lublinie, z którym czuje się organicznie związany. Atmosfera obu tych miejsc stała się inspiracją do stworzenia aktywnej, dyskursywnej przestrzeni, poddawanej dynamice przeobrażeń, w której punkty odniesienia tworzą najważniejsze dzieła artysty i obiekty przeniesione z obu pracowni zlokalizowanych na dwóch różnych kontynentach. Wystawa zaaranżowana jako environment ma charakter pozbawionego konwencji, swobodnego artystycznego eksperymentu. Transformacja przestrzeni wystawienniczej muzeum w strefę intymnej prywatności wiązała się z odtworzeniem jej atmosfery i relokacją obiektów o szczególnym znaczeniu dla artysty, traktowanych jako nośniki emocji, które pozwalały przetrwać transmigracyjną rzeczywistość.

Definiujące wnętrze nowojorskiego studia dzieła sztuki, fotografie, bliskie sercu przedmioty-symbole, wśród których szczególne miejsce zajmowały fotograficzne portrety duchowych mistrzów artysty, Kazimierza Malewicza i Pieta Mondriana, miały dla artysty charakter szczególny – stanowiły stałą wartość; uniwersalną siłę i energię, którą czerpał doświadczając życia transmigranta. Obiekty wysłane w transoceaniczną podróż budują na wystawie topografię odniesień identyfikujących tożsamość artysty, które pozwalają spojrzeć na jego twórczość poprzez pryzmat inspiracji i historycznych relacji, prowokujących do szerszej refleksji nad sztuką awangardy. Opowieść o artystycznym atelier materializuje się poprzez obecność korespondujących z dziełami artysty grafik, obrazów, fotografii pochodzących z jego kolekcji, które są wyrazem estetycznych preferencji związanych z poszukiwaniem własnego miejsca w świecie sztuki i wieloletnich przyjaźni artystycznych. Obecność dzieł m.in. Josefa Albersa, Ilyi Bolotowsky’ego, Henryka Berlewiego, Gerarda Jurgena Blum-Kwiatkowskiego, Zbigniewa Dłubaka, Henryka Stażewskiego, Jaspera Johnsa, Kajetana Sosnowskiego jest wyrazem artystycznej wspólnoty myśli i podobnej refleksji nad formalną konstrukcją dzieła sztuki.

Kurator wystawy: Anna Hałata


Bibliografia

Tadeusz Mysłowski. Studio/Pracownia [W:] Muzeum Lubelskie w Lublinie [online]. [dostęp 2018.05.16] http://www.muzeumlubelskie.pl/Aktualnosci/Tadeusz_Myslowski_Studio_Pracownia-2-968-20.html

  • Więcej informacji o T. Mysłowskim na stronach ZSP w Lublinie – zobacz.
image_pdfimage_print