Informacja dla maturzystów

Od 25 maja 2020 r. w szkolnych pracowniach mogą odbywać się zajęcia maturzystów, którzy przygotowują się do egzaminu dyplomowego w części praktycznej. Zajęcia prowadzone są pod opieką nauczycieli specjalizacji. Warunki obecności na terenie szkoły są następujące:

 • Nauczyciele i uczniowie w czasie pobytu na terenie szkoły używają rękawiczek i osłon nosa i ust;
 • Uczniowie na terenie szkoły zachowują dystans ok. 2 m od innych osób;
 • Zabrania się gromadzenia się grup, w których ten dystans jest zmniejszony;
 • Wejście do szkoły możliwe jest wyznaczonymi drzwiami, nauczyciele i uczniowie wchodzą pojedynczo;
 • Przed wejściem do szkoły nauczyciele i uczniowie podlegają pomiarowi temperatury, do przetarcia rąk korzystają ze środków antywirusowych i antybakteryjnych udostępnionych przy wejściu głównym;
 • Drzwi i okna sal lekcyjnych powinny być otwarte;
 • Nauczyciel prowadzący konsultacje dba o dezynfekcję stołów, krzeseł, klamek okien i drzwi (jeśli były dotykane), klawiatur i myszek komputerowych, włączników urządzeń (jeśli były dotykane), przed i po każdym spotkaniu;
 • Korzystanie z toalet szkolnych zgłaszane jest pracownikowi obsługi, który niezwłocznie poddaje ją dezynfekcji (dystrybutor mydła, baterie i pokrętła, klamki drzwi, włączniki oświetlenia).

 
Warsztaty psychologiczne online dla maturzystów – 28 maja 2020

“Wsparcie psychologiczne dla maturzystów 2020 – jak poradzić sobie z przygotowaniami do matur i dyplomów artystycznych w czasie pandemii” – 28 maja od godz. 12.00 do 14.00, na platformie Zoom
Komunikaty Centrum Edukacji Artystycznej

Komunikat CEA w sprawie możliwości prowadzenia na terenie szkoły artystycznej innych działań niż związanych z opieką, dydaktyką i wychowaniem

Komunikat CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach 
Informacja dla uczniów klas maturalnych

Komunikat dyrektora ZSP w Lublinie w sprawie klasyfikacji klas maturalnych i egzaminów dyplomowych
II Przegląd Dyplom 2020

Harmonogram przeglądu związanego z monitoringiem realizacji prac dyplomowych
Dyplom 2019

W kwietniu 2019 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie uczniowie ostatnich klas przystąpili do egzaminu dyplomowego. Polegał on na przygotowaniu pracy z wybranej dziedziny artystycznej oraz z części teoretycznej – egzaminu z historii sztuki. Prace oceniała komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli naszej szkoły. Prezentowany fotoreportaż przedstawia obronę dyplomów maturzystów z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Lublinie i z Liceum Plastycznego w Lublina.
Na zdjęciu: Artur Oseńko (4A LP)

(E.K.)

Projektowanie graficzne (OSSP)

 

Snycerstwo (LP)

 

Tkanina artystyczna (LP)

 

Projektowanie graficzne (LP)
Dyplom 2018

W dniach 09-13 kwietnia 2018 roku odbyły się obrony prac dyplomowych w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Prace tegorocznych absolwentów można oglądać w przestrzeniach wystawowych szkoły.

 Galeria na flickr.com
XIII Makroregionalne Biennale „Dyplom 2017”

Otwarcie XIII Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych Regionu Północno–Wschodniego „Dyplom 2017” odbyło się 2 czerwca (piątek) 2017 rok, godz. 12.00.

 Fotoreportaż z 02.06.2017 (galeria na flickr.com)

Wystawa była czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 17.00. 

 

Na wystawie można zobaczyć wybrane dyplomy z ostatnich dwóch lat ze szkół plastycznych regionu północno-wschodniego:

 • Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
 • Lubelska Szkoła Sztuki I Projektowania PSP im. Stanisława Wyspiańskiego w Lublinie
 • Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie
 • Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży
 • Liceum Plastyczne im. Elwiro Michała Andriollego w Mińsku Mazowieckim
 • Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie
 • Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie
 • I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku
 • Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
 • Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu
 • Studio Sztuki – Policealne Studium Zawodowe Plastyczne w Warszawie
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie
 • Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu

Ekspozycja prac

Organizator Biennale przygotował dla każdego uczestnika (szkoły) planszę z nazwą oraz przestrzeń dla prac wiszących na panelach z płyty OSB pomalowanych na kolor grafitowy o powierzchni 10 mb. i wysokości 2.5 m. Prezentacja prac wolnostojących (ceramika, makiety, rzeźby) i materiały  do realizacji ekspozycji (kubiki, gwoździe, taker i itp.) szkoły zabezpieczają we własnym zakresie.

Istnieje możliwość skorzystania z kubików szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Likwidacja wystawy od 26 do 30 czerwca 2017.

PROJEKT DO KATALOGU WYPEŁNIĆ TREŚCIĄ WEDŁUG DOSTARCZONEGO LAYOUTU

zamieszczonego na stronie: www. liceumplastyczne.lublin.pl

 • logo i pełna nazwa szkoły,
 • adres, e-mail, strona www,
 • rok powstania,
 • dyrektor,
 • specjalizacje,
 • liczba uczniów,
 • liczba nauczycieli,
 • numer fotografii, autor pracy, tytuł pracy, technika wykonania pracy lub dziedzina sztuki,  nauczyciele prowadzący,

Projekt układu graficznego (tekst i zdjęcia)

Fotografie przeznaczone do publikacji proszę opisać zgodnie z projektem (numer) i umieścić w oddzielnym katalogu w formacie tiff. o rozdzielczości 300 dpi.

Ze względu na wielkość plików, projekt proszę zapisać na płycie cd i przesłać pocztą w terminie do 16. 05. 2017 r.

Noclegi proszę załatwiać we własnym zakresie.

W razie pytań proszę kontaktować się z p. Andrzejem  Mazusiem tel: 505 122 999


 PLIKI DO POBRANIA
Dyplom 2017 – Tkanina Artystyczna

12 kwietnia w Zespole Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie
5 osób z Tkaniny Artystycznej przystąpiło do obrony dyplomu. Egzamin dyplomowy jest zwieńczeniem 4 lat artystycznych zmagań w danej specjalizacji, polega na przygotowaniu pracy z wybranej dziedziny oraz z części teoretycznej – egzaminu z historii sztuki. Prace oceniała komisja egzaminacyjna, ale także promotorzy, którzy pomogli młodym artystom odkryć swoją drogę twórczą. Dyplom jest dla uczniów momentem stresującym, gdyż zrobić pracę to jedno, ale opowiedzieć o niej, o inspiracjach, o kompozycji, o rozwiązaniach techniczno-technologicznych, to poważne wyzwanie.

W tym roku prace dyplomowe w specjalizacji Tkanina artystyczna były bardzo zróżnicowane.

Wszystkie działania młodych artystów pokazują ich ścieżkę rozwoju, a różnorodność i poziom prac dyplomowych dowodzą o dojrzałości plastycznej i o niewątpliwych umiejętnościach warsztatowych, jakie młodzi artyści nabyli podczas nauki w Licem Plastycznym.

Zaczęli w zeszłym roku, w październiku… trochę niepewni finalnego efektu. Jednak wiele godzin poświęconych na przemyślenia, projekty, próbki technologiczne, i konsultacje przyniosły długo oczekiwane owoce … interesujące kompozycje tkackie, które zostały zaprezentowane w szkolnej galerii.

Indywidualne podejście do każdego ucznia przez nauczycieli prowadzących dyplom, motywowało go do poszukiwań twórczych, trafności doboru środków ekspresji plastycznej do postawionego problemu, a w końcu do realizowanego tematu. Mobilizowało każdego ucznia do starannego wykonania swojej pracy, po przetestowaniu różnych możliwości realizacji w oparciu o tradycyjne oraz nowoczesne techniki i technologie. Każdy uczeń musiał zaplanować swoje działania od projektów do realizacji, umiejętnie wykorzystać różnorodne środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego, a w końcu przygotować się do zaprezentowania efektów swojej pracy w trakcie egzaminu dyplomowego, w oparciu o dokumentację własnych dokonań twórczych.

Tegoroczni DYPLOMANCI nie stronili od wykorzystywania różnorodnych technologii i podejmowania prób eksperymentowania w ich zakresie.

Maria Pietras zrealizowała dzięki takim działaniom pracę pod tytułem „Kontrasty”, o bardzo wysokich walorach artystyczno-technicznych, w technice tkaniny unikatowej, opracowanej przez siebie. Kompozycja zamknięta w kwadracie, zbudowana z rurek, skręconych z materiałów tekstylnych przyciąga uwagę zarówno niezwykłymi rozwiązaniami kolorystycznymi opartymi na głębokich kontrastach, jak i interesującą strukturą.

Agata Zubala w pracy „Carnaval Sztukmistrzów”, zaprezentowała możliwości ręcznego haftu przewlekanego do tworzenia kompozycji graficznych o misternej, zróżnicowanej kresce.

Koronka irlandzka wykorzystana przez Jewgienię Władimirową do stworzenia nastrojowej kompozycji zatytułowanej „Szydełkowce”, pojawiła się po raz pierwszy jako technika realizacyjna na specjalizacji Tkanina Artystyczna.

Batik niejednokrotnie służył do realizacji prac dyplomowych. W tym roku „Metamorfozy” Weroniki Koszołko zrealizowane w tej technice, prezentują autorską interpretacje motywu konia.

„Niekończąca się opowieść”- aplikacja z haftem ręcznym i maszynowym – Magdaleny Korniluk była, od początku projektowana z myślą o tegorocznym X Międzynarodowym Biennale „Portret Rodzinny”.  Została doceniona przez Jury konkursu i zaowocowała II nagrodą.  Niewątpliwie niekonwencjonalne ujęcie tematu – realizacja w formie 10 metrowego pasa ze scenami z życia przeplecionymi motywami dekoracyjnymi, przykuwa uwagę zachęcając do odczytania tej symultanicznej opowieści.

Dyplomowa komisja egzaminacyjna, która wzięła pod uwagę: zgodność z tematem, obecność wszystkich założonych elementów, jakość techniczną wykonania, walory artystyczne, nowatorstwo i oryginalność pracy, atrakcyjność dokumentowania i prezentacji pracy dyplomowej – wystawiła dwie oceny celujące i trzy oceny bardzo dobre.  Gratulujemy młodzieży!

autor tekstu Marta Wasilczyk
dokumentacja fotograficzna Anna Łoś

Maria Pietras: „Kontrasty”

 

Agata Zubala: „Carnaval Sztukmistrzów”

 

Jewgienia Władimirowa: „Szydełkowce”

 

Weronika Koszołko: „Metamorfozy” 

 

Magdalena Korniluk: „Niekończąca się opowieść” – II nagroda w X Międzynarodowym Biennale „Portret Rodzinny” 2017