Sukces Julii Sadurskiej

W dniu 3 lipca 2020 roku Julia Sadurska z klasy 2A liceum plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie została laureatką Konkursu na esej zorganizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Uczennica pracowała pod opieką Agnieszki Aleksandrowicz, nauczycielki języka polskiego w ZSP w Lublinie. W najbliższym 3 (11) numerze „Szkoły Artystycznej” zostanie miedzy innymi zamieszczona praca Julii. Serdecznie gratulujemy nagrody. (E. K.)

Rozstrzygnięcie Konkursu na esej
Już na stronie można przeczytać zwycięską recenzję książki!

Dnia 5 lutego 2020 roku jury konkursu czytelniczego „Polecam – Przeczytaj” w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie przyznało nagrodę Julii Sadurskiej z klasy 2A za recenzję książki Petera Wohllebena pt. „Mężczyzna, który się uśmiechał”.

Serdecznie gratulujemy laureatce i dziękujemy wszystkim uczestnikom.

W czwartek 6 lutego 2020 roku o godzinie 11.30 (przerwa) na dolnym korytarzu ZSP w Lublinie odbyło się podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomu i nagrody w wysokości 200 zł, którą ufundowało Stowarzyszenie Lubelski Plastyk. Uroczystości towarzyszyło także ogłoszenie wyniku konkursu Rysunek Miesiąca II 2020 oraz otwarcie wystawy prac z rysunku i malarstwa klas: 1A, 1B, 1C, 4B.

Już wkrótce biblioteka zakupi książkę wygranej recenzji.

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. Czekamy na wasze prace w bibliotece szkolnej.

E. K.

fot. Małgorzata Kierczuk-Macieszko


PLIKI .pdf
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w ZSP

Dnia 21 lutego 2020 r. uczniowie klas II a i b (rozszerzenie z języka polskiego) wraz z nauczycielem przedmiotu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przygotowali dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły konkurs pt. „Zasmakuj w polszczyźnie”.

Chętni, którzy przeczytali na głos bezbłędnie wylosowane „łamańce językowe”, mogli w nagrodę dostać smaczne ciastko. Oprócz konkursu uczniowie przygotowali i rozmieścili na korytarzach szkolnych kartki, zawierające typowe błędy językowe wraz z ich poprawną wersją i objaśnieniem zasad poprawnej pisowni.

Agnieszka Aleksandrowicz

fot. Andrzej Mazuś

 
Konkurs Rysunek Miesiąca II 2020

Stowarzyszenie Lubelski Plastyk Stowarzyszenie Lubelski Plastyk

W dniu 5 lutego 2020 roku Rada Artystyczna Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie przyznała nagrodę Klaudii Puławskiej oraz wyróżnienia honorowe dla Patrycji Gogłozy i Wiktorii Maruchy.

Protokół z obrad Jury z 05.02.2020

Pozostałe prace, które wpłynęły na konkurs

fot. Zdzisław Kwiatkowski

W czwartek 6 lutego 2020 roku o godzinie 11.30 (przerwa) na dolnym korytarzu ZSP w Lublinie odbyło się podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagrody w wysokości 200 zł, którą ufundowało Stowarzyszenie Lubelski Plastyk. Uroczystości towarzyszyło także ogłoszenie wyniku konkursu czytelniczego „Polecam – Przeczytaj” oraz otwarcie wystawy prac z rysunku i malarstwa klas: 1A, 1B, 1C, 4B.

Nagrodzonym uczennicom gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Serdecznie zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, tym razem na najlepszą pracę z malarstwa. Czekamy na wasze obrazy w bibliotece szkolnej.

E. K.

fot. Małgorzata Kierczuk-Macieszko
„Polecam – Przeczytaj” – konkurs czytelniczy

Dnia 5 lutego 2020 roku jury konkursu czytelniczego „Polecam – Przeczytaj” w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie przyznało nagrodę Julii Sadurskiej z klasy 2A za recenzję książki Petera Wohllebena pt. „Mężczyzna, który się uśmiechał”. Czytaj dalej 


Biblioteka Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie zaprasza wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie czytelniczym na recenzję przeczytanej książki.

„Polecam – Przeczytaj” ma formułę cyklicznego konkursu miesięcznego i będzie trwał do 31 maja 2020 roku.

 

Cele konkursu:

 1. Inspirowanie czytelnictwa u uczniów.
 2. Zachęcenie młodzieży do korzystania z księgozbioru biblioteki.
 3. Popularyzacja wartościowej literatury.
 4. Pobudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata.
 5. Kształtowanie wrażliwości i wzbogacenie wiedzy o nowe treści.
 6. Poznanie gatunku literackiego „recenzja” i zastosowanie go w praktyce.

Regulamin konkursu:

 1. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do ostatniego piątku każdego miesiąca.
 2. Uczniowie wybierają dowolną pozycję z literatury pięknej lub popularno-naukowej.
 3. Uczestnicy piszą recenzję danego utworu (1-2 strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5).
 4. Ocenie będą podlegać: argumenty zachęcające do sięgnięcia po książkę, poprawność językowa, oryginalność pracy, wartość artystyczna tekstu, samodzielność ujęcia (dyskwalifikacji podlegać będą recenzje będące kopiami cudzych tekstów).
 5. Prace będzie oceniać jury w składzie: nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele języka polskiego.
 6. W danym miesiącu musi wpłynąć min. 4 prace aby jury mogło przystąpić do obrad, których wyniki zostaną ogłoszone do 15-go dnia każdego miesiąca.
 7. Najlepsza recenzja w każdym miesiącu zostanie uhonorowana dyplomem i nagrodą finansową w wysokości 200 zł., ufundowaną przez Stowarzyszenie Lubelski Plastyk. Praca zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub nie rozstrzygnięcia konkursu w danym miesiącu z powodu niewystarczającej liczby prac. Wówczas złożone recenzje przechodzą na następny miesiąc.

Zapraszamy na kolejne edycje konkursu. Czekamy na Wasze prace w szkolnej bibliotece.

Regulamin konkursu

 
Wizyta uczniów ZSP w muzeum J. Czechowicza

23 września 2019 r. uczniowie klas maturalnych mieli okazję wziąć udział w lekcji muzealnej, przeprowadzonej w Muzeum Józefa Czechowicza, a także zapoznać się z życiorysem i twórczością lubelskiego poety.

Agnieszka Aleksandrowicz
Wyjście uczniów koła teatralnego do Radia Lublin

11 listopada 2018 r. uczniowie z koła teatralnego wybrali się do Radia Lublin na monodram „Ostatnie tango z Herbertem” w wykonaniu Przemysława Tejkowskiego, który ukazał w oryginalny sposób utwory poety o wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym oraz biografii tragicznie uwikłanej w historię XX wieku.

Po spektaklu uczniowie mieli możliwość spróbowania przysmaków świętomarcińskich, takich jak pieczona gęsina.

 Monodram „Ostatnie tango z Herbertem” w Studiu im. Budki Suflera, Facebook Polskie Radia Lublin

Agnieszka Aleksandrowicz
Lekcja w Muzeum Józefa Czechowicza

„Poezja głuchego cierpienia i radości naiwnej.” Motyw Arkadii i Apokalipsy w twórczości Józefa Czechowicza. W lekcji wzięły udział klasy IVA (rozszerzenie) i 6B z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.

 

Agnieszka Aleksandrowicz

 
Wyróżnienie dla wiersza Magdaleny Wrony

Uczennica klasy 3b gimnazjum Magdalena Wrona zdobyła w maju 2018 roku wyróżnienie w XXII Ogólnopolskim Konkursie Literackim o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” prezentując wiersz pt. „Wśród wielu zawodów – zawód miłosny”. Nauczycielem przygotowującym do konkursu była Agnieszka Aleksandrowicz. Serdecznie gratulujemy!

 Wśród wielu zawodów – zawód miłosny