Nauczanie zdalne

W zakładce „NAUCZANIE ZDALNE” dodano instrukcję korzystania z poczty office.
Informacja dla uczniów klas maturalnych

Komunikat dyrektora ZSP w Lublinie w sprawie klasyfikacji klas maturalnych i egzaminów dyplomowych
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasach koronawirusa w ZSP w Lublinie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Tym razem zapraszamy do zapoznania się z ciekawostkami z obszaru neurobiologii mózgu, które doskonale wyjaśniają pewne niezrozumiałe, z naszego dorosłego punktu widzenia, zachowania nastolatków. Załączamy również nieco dłuższe wykłady specjalistów związanych z SWPS w Warszawie. Dla uczniów przygotowałyśmy syntetyczne informacje o poczuciu własnej wartości oraz przydatną wiedzę nt. ataków paniki.

Zapraszamy do oglądania
Magdalena Krygier i Beata Stepanów

Dla Rodziców i Nauczycieli:

Dla Uczniów:
Nowa zakładka „Nauczanie zdalne”

W związku z potrzebą prowadzenia nauczania zdalnego powstała zakładka „NAUCZANIE ZDALNE” – zlokalizowana w menu głównym pod zakładką „AKTUALNOŚCI”.
Zasady prowadzenia zajęć w sposób zdalny informacja dla rodziców i uczniów

Zasady prowadzenia zajęć w sposób zdalny informacja dla rodziców i uczniów

W związku z potrzebą prowadzenia nauczania zdalnego powstała zakładka „NAUCZANIE ZDALNE” – zlokalizowana w menu głównym pod zakładką „AKTUALNOŚCI”, a także w celu szybszego wyszukiwania informacji – nowa kategoria w panelu bocznym „NAUCZANIE ZDALNE”.
Godziny zajęć w nauczaniu zdalnym

Dzienny rozkład godzin zajęć w nauczaniu zdalnym w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie obowiązujący w dniach od 25 marca do 10 kwietna 2020 roku.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasach koronawirusa w ZSP w Lublinie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Ze względu na wyjątkowe okoliczności epidemiologiczne i związaną z nimi konieczność pozostania w domach, zmianie ulegają dotychczasowe formy kontaktu z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Można się z nami kontaktować poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną:

  • psycholog: m.krygier@liceumplastyczne.lublin.pl
  • pedagog: b.stepanow@ liceumplastyczne.lublin.pl

Możliwe jest również kontaktowanie się z psychologiem poprzez Skype – po uprzednim umówieniu się na konkretny termin za pośrednictwem e-maila.

  • Skype: Magdalena Krygier

Poniżej zamieszczamy materiały, zarówno w wersji do oglądania jak i poczytania. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Z czasem będziemy dodawać również nowe treści.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu we wskazanych formach.

Magdalena Krygier i Beata Stepanów

Materiały:
Apel do Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców szkół województwa lubelskiego

Strona
Zdalne nauczanie w ZSP w Lublinie

Informujemy, że na potrzeby nauczania zdalnego szkoła udostępniła platformę Office365online. W usłudze założone zostały konta dla nauczycieli o pojemności 1 TB każde do obsługi poczty, wymiany informacji, magazynowania danych itp. celów.

Na indywidualne służbowe skrzynki mailowe zostaną wysłane dane dostępowe.

Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty w swoich skrzynkach służbowych.