Otwieramy drzwi naszej szkoły! Przyjdź! Zobacz! Posłuchaj!

drzwiZapraszamy Uczniów, szczególnie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, Rodziców, Opiekunów i wszystkich Miłośników naszej szkoły. Pragniemy przedstawić zainteresowanym Gościom naszą ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia artystycznego i ogólnego oraz oprowadzić po salach, a także pracowniach naszej szkoły. Można będzie między innymi obejrzeć prace uczniów, w tym tegoroczne dyplomy ze snycerstwa, tkaniny artystycznej i reklamy wizualnej.

Fot. Tomasz Walęcik, Krzysztof Wereński

Poranek z Panoramą w TVP 3 Lublin „Dzień otwarty. Zespół Szkół Plastycznych zaprasza” w TVP 3 LUBLIN

 
Zajęcia w czasie ferii zimowych

Bezpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży – filcowanie na mokro, ekologiczna biżuteria, wycinanka inspirowana wzorami ludowymi, technika szablonu i decoupage. Zajęcia prowadzą uczennice Liceum Plastycznego w Lublinie w ramach przedmiotu Promocja Szkoły. Zapraszamy

Termin: 19 lutego 2016 (piątek) w godz. 10–13

Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie przy ul. Muzyczna 10a w Lublinie.

Obowiązują wcześniejsze zapisy /decyduje kolejność zgłoszeń/ – wstęp wolny.

Zapisy
– tel. 503 646 285
– e-mail promocjaszkoly.lublin@gmail.com
– wiadomość prywatna do ekipy „Pewnego Razu w Plastyku”

Harmonogram zajęć dla uczniów ZSP w Lublinie
Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie (REKRUTACJA)

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Co to jest ZSP?

Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, to dwa typy szkół:

 • Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP) – dla młodzieży w wieku 14-19 lat, 6-letnia, po szkole podstawowej;
 • Liceum Plastyczne (LP)- dla młodzieży w wieku 17 – 20 lat, 4-letnie, po gimnazjum.

Oba typy szkół kończą się egzaminem dyplomowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Plastyk i przygotowują do egzaminu maturalnego.

Kształcenie obejmuje:

 • przedmioty zawodowe w specjalizacjach do wyboru: projektowanie graficzne (LP, OSSP), snycerstwo (LP), tkanina artystyczna (LP), aranżacja przestrzeni (OSSP), fotografia artystyczna (OSSP);
 • przedmioty ogólnoplastyczne realizowane we wszystkich specjalizacjach: rysunek i malarstwo, podstawy projektowania, rzeźba, historia sztuki;
 • obowiązkowe 2 moduły z przedmiotami do wyboru: multimedia i fotografia – z przedmiotami do wyboru: fotografia i film, prezentacje multimedialne, animacja oraz zespołowe projekty artystyczne – z przedmiotami do wyboru: projekty sceniczne i teatralne, promocja szkoły, realizacja projektów wystawienniczych;
 • przedmioty ogólnokształcące, w których program zgodny jest z podstawą programową III i IV etapu edukacyjnego kształcenia ogólnego MEN. Przedmioty na poziomie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające realizowane są w tzw. pakietach do wyboru przez uczniów i obejmują: historię sztuki, j. polski, j. angielski, j. francuski, matematykę, przyrodę (w zależności od zainteresowania możliwa jest realizacja innych przedmiotów).

Dodatkowo, dla uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych szkoła organizuje dodatkowe zajęcia artystyczne w blokach przedmiotowych i kołach zainteresowań.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 • Konsultacje dla kandydatów: 29.02 – 27.05.2016 r., poniedziałek – piątek, godz. 11.45 – 15.30 – (dostępne wkrótce)
 • „Dzień otwartych drzwi” – 29 kwietnia br. w godz. 10.00 – 15.00

Z A P R A S Z A M Y

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Kiedy podjąć decyzję o nauce w ZSP?

Jeśli jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły podstawowej, możesz przystąpić do konkursowego egzaminu wstępnego do OSSP, kiedy zaś jesteś uczniem ostatniej klasy gimnazjum, Twoim wyborem może być nauka w LP (również po przystąpieniu do egzaminu wstępnego). Żeby zostać uczniem pierwszej klasy OSSP i LP musisz zostać zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły oraz złożyć wymagane dokumenty (informacja na stronie internetowej szkoły, w zakładce: Rekrutacja). Jeśli jesteś już uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, możesz ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 • Konsultacje dla kandydatów: 29.02 – 27.05.2016 r., poniedziałek – piątek, godz. 11.45 – 15.30 – (dostępne wkrótce)
 • „Dzień otwartych drzwi” w dniu 29 kwietnia br. w godz. 10.00 – 15.00

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Jak zdać do szkoły?

Dla zainteresowanych kandydatów szkoła prowadzi w terminie luty-maj bezpłatne konsultacje. Informacja o zasadach i terminach przeprowadzania egzaminów wstępnych podawana jest w każdym roku szkolnym w lutym, a egzaminy organizowane są w pierwszych dniach czerwca. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy i obejmuje część praktyczną (rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna) oraz ustną, w której kandydat ma także możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego.

Kandydaci do klas wyższych niż pierwsza, zdają egzamin kwalifikacyjny na odrębnych zasadach, określanych indywidualnie, po określeniu specjalizacji, w której chcieliby się kształcić.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 • Konsultacje dla kandydatów: 29.02 – 27.05.2016 r., poniedziałek – piątek, godz. 11.45 – 15.30 – (dostępne wkrótce)
 • „Dzień otwartych drzwi” w dniu 29 kwietnia br. w godz. 10.00 – 15.00

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Dlaczego warto kształcić się w ZSP?

Jest wiele powodów, dla których warto kształcić się w ZSP, w tym miejscu wymieńmy najważniejsze:

 • Wykwalifikowana kadra nauczycieli, łącząca doświadczenie z otwartością na nowe obszary i metody kształcenia;
 • Wysoki poziom kształcenia potwierdzony sukcesami naszych uczniów: stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bardzo  wysoka pozycja w ogólnopolskich przeglądach szkół plastycznych, nagrody w konkursach, plenerach, uczestnictwo w artystycznych warsztatach, bardzo wysoki poziom zdawalności na wyższe uczelnie artystyczne, w tym najbardziej prestiżowe Akademie w Polsce; absolwenci ZSP studiują na politechnicznych wydziałach architektury oraz licznych wydziałach nauk humanistycznych uniwersytetów w całej Polsce. Nasi absolwenci z powodzeniem studiują także za granicą (Anglia, Holandia, Francja, Włochy, USA);
 • Wysoki standard wyposażenia szkoły. ZSP w Lublinie, jako jedna z nielicznych szkół w Polsce została zaprojektowana od początku jako szkoła plastyczna (budynek wpisany na listę dziedzictwa architektury modernistycznej Lublina), nieustannie rozwija swoje zaplecze edukacyjne: pracownie specjalistyczne pozwalające na pracę w małych grupach uczniów, pełne i profesjonalne wyposażenie warsztatowe, najnowsze oprogramowanie, nowoczesny sprzęt w 10 pracowniach multimedialnych, pełne wyposażenie w komputery w każdej pracowni, aula z funkcją sali kinowej i wyposażeniem audio, punkty dostępu wi-fi, biblioteka, dziennik elektroniczny, siłownia, szkolna galeria, przestrzenie dla wystaw uczniowskich, plenerowe przestrzenie ekspozycji prac, itd.;
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury i edukacji: min. ASP w Warszawie, ASP im. J. Matejki w Krakowie, ISP WA UMCS w Lublinie, Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, Muzeum na Zamku, Muzeum Nadwiślańskim – w organizacji artystycznych warsztatów, konkursów, wystaw, projektów; współpraca ze szkołami za granicą – warsztaty, projekty, plenery, wymiany młodzieży z szkołami artystycznymi w Hajfie (Izrael – szkoła „Reut”), Sumy (Ukraina), Wilnie (Litwa – polska szkoła im. I.J.Kraszewskiego).
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa wynikający z organizacji opieki, zajęć w małych grupach, licznej kadry pedagogicznej. W szkole funkcjonuje monitoring, zatrudniony jest psycholog i pedagog, czynny jest gabinet lekarski;
 • Duży wpływ młodzieży na życie szkoły. Uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego organizując szkolne imprezy (np. doroczny Bal Karnawałowy, tradycyjne studniówki w „Plastyku”), wystawy, seanse filmowe, redagując szkolną gazetkę (kwartalnik „Ramota”), w ramach wolontariatu uczestniczą w działaniach społecznych, kulturalnych, religijnych. Od lat szkoła ma swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta.
 • System materialnego wspomagania uczniów poprzez uczestnictwo w licznych programach stypendialnych i współpracę ze Stowarzyszeniem Lubelski Plastyk działającym przy szkole (organizującego wraz z Radą Rodziców aukcje, kiermasze, w tym także na cele charytatywne).

Więcej informacji, w tym aktualności, znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.liceumplastyczne.lublin.pl lub na szkolnym profilu Facebooka.

Jeśli nie jesteś pewny, czy szkoła plastyczna jest dla Ciebie, przeczytaj zakładkę: ”Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej”.

Pozdrawiamy i do zobaczenia w kwietniu, w czasie  „Dnia otwartych drzwi szkoły” :)


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 • Konsultacje dla kandydatów: 29.02 – 27.05.2016 r., poniedziałek – piątek, godz. 11.45 – 15.30 – (dostępne wkrótce)
 • „Dzień otwartych drzwi” w dniu 29 kwietnia br. w godz. 10.00 – 15.00DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 

Samorząd Uczniowski ZSP Samorząd Uczniowski ZSP
Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie

17 kwietnia 2015 (piątek), godz. 10.00-15.00

Harmonogram – Drzwi Otwarte – Lubelski Plastyk
„Dzień otwartych drzwi szkoły” – zapraszamy

Samorząd Uczniowski ZSP Samorząd Uczniowski ZSP

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY W ZSP

w dniu 14 kwietnia 2014 r.

w godzinach od 10.00 do 15.00

Dzień Otwartych Drzwi w ZSP – relacja

Tegoroczny Dzień Otwartych Drzwi w naszej szkole miał miejsce 14 kwietnia.

Od 10: 00 rano zwarta i gotowa 14-osobowa ekipa witała przybyłych gości i zapraszała do obejrzenia szkoły „z przewodnikiem”, służąc wszelkimi informacjami o lubelskim Plastyku. Szkolne korytarze, aula i galeria pełne były prac uczniów, w tym tegorocznych dyplomów ze snycerstwa, tkaniny artystycznej i reklamy wizualnej. Na auli dodatkowo trwała całodzienna projekcja krótkich filmów i animacji poklatkowych, powstałych na zajęciach z reklamy wizualnej. Zwiedzający mieli również możliwość odwiedzenia sal lekcyjnych i pracowni, które tego dnia były dla nich otwarte. Ostatnim przystankiem, nie mniej ważnym i obowiązkowym, stał się projekt przygotowany przez Samorząd Uczniowski, czyli „Pociąg do sztuki”. Zarys pociągu, namalowany przez Magdę Zając i Gabriela Rudzkiego z klasy 4b, ciągnął się wzdłuż całego górnego korytarza i każdy chętny mógł zaznaczyć na nim swoją obecność – wagony, więc szybko wypełniły się rysunkami przyszłych artystów.

Dzień Otwartych Drzwi upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze. Naszą szkołę odwiedziło równo 100 osób – goście pochodzili nie tylko z Lublina, ale i z wielu innych miejscowości Lubelszczyzny. Mamy nadzieję, że Plastyk wywarł na nich jak najlepsze wrażenie (dołożyliśmy ku temu wszelkich starań), a od września grono uczniów powiększy się o dwie liczne klasy pierwsze!

 także galeria zdjęć na Flickr.com

PROGRAM:

 •  udostępnione będą do zwiedzania wszystkie pracownie szkolne,
 • możliwość zapoznania się z zasadami rekrutacji, planowanymi wystawami iwydarzeniami, materiały promocyjne,
 • uczniowie zaprezentują różnorodność działań plastycznych w dziedzinie malarstwa, rysunku, snycerki, rzeźby, reklamy wizualnej, tkaniny i fotografii,
 • zwiedzający będę mieli okazję współuczestniczyć w zajęciach plastycznych, a także uczestniczyć w działaniach plastycznych na terenie szkoły i w szkolnym patio,
 • możliwość skorzystania z konsultacji plastycznych udzielanych przeznauczycieli.

PREZENTOWANE WYSTAWY:

 • Dyplom Snycerstwo – korytarz dolny
 • Dyplom Reklama Wizualna – aula, korytarz górny
 • Dyplom Tkanina Artystyczna – galeria szkolna
 • Wystawa prac tkackich (klasa III a) – pracownia 82
 • Pokaz animacji uczniów ZSP – aula

Prezentacja o szkole – korytarz dolny
Dzień otwartych drzwi ZSP

Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie zaprasza na „Dzień otwartych drzwi szkoły”, który odbędzie się dnia 29 kwietnia 2009 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 w budynku szkoły przy ulicy Muzycznej 10A w Lublinie. Pragniemy przedstawić wszystkim zainteresowanym naszą ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia artystycznego i ogólnego oraz oprowadzić po salach, a także pracowniach naszej szkoły.

Zapraszamy również do obejrzenia wystawy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych podczas tegorocznego VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Portret Rodzinny” w terminie do dnia 15 maja 2009 roku w godzinach od 10.00 do 16.00 w galerii szkolnej. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego przybycia.

Terminy rekrutacji:
rekrutacja do Gimnazjum Plastycznego : 1,2,3 czerwca 2009
rekrutacji do Liceum Plastycznego : 1, 2 czerwca 2009

W „Dniu otwartych drzwi” odbyły się zajęcia z origami.