1

Uczniowie w laboratorium

Uczniowie ZSP w Lublinie w laboratoriumMłodzież  Zespołu Szkół Plastycznych wzięła udział w warsztatach laboratoryjnych zorganizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Klasa II B, pod opieką Pana Tomasza Banaszkiewicza udała się do Collegium Pharmaceuticum – jednostki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, aby dokonać analizy jakościowej wybranych jonów. Działanie miało na celu zapoznanie uczniów z barwnymi reakcjami ułatwiającymi identyfikację podstawowych związków nieorganicznych.

Nauczyciel
Tomasz Banaszkiewicz