Uczniowie ZSP w pracowniach grafiki ISP WA UMCS

9 listopada grupa uczennic LP z klasy IA (projektowanie graficzne) i IB (techniki rzeźbiarskie), gościła w pracowniach Wydziału Grafiki ISP WA UMCS. Dłuższy pobyt w pracowniach druku płaskiego i wklęsłego pozwolił na zapoznanie się z warsztatem graficznym i niektórymi tajnikami takich technik jak litografia, serigrafia, suchoryt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, miękki werniks, mezzotunta, drzeworyt.W pracowni druku wklęsłego, uczennice miały okazję pracować narzędziami technik rytowniczych na próbkach matryc do suchorytu i mezzotinty. Wizyta zakończyła się w auli Instytutu, gdzie eksponowany jest największy w Polsce drzeworyt, będący pracą zbiorową studentów Wydziału Grafiki (2, 5m x 5 m), wykonany z okazji upamiętnienia 150 rocznicy urodzin patronki UMCS, Marii Skłodowskiej – Curie. W ten sposób uczniowie naszej szkoły mieli okazję w praktyczny sposób zapoznać się z najważniejszymi typami technik graficznych stosowanych zarówno w warsztacie artystycznym, jak i druku użytkowym.

Dziękujemy za zaproszenie i oprowadzenie po warsztacie graficznym pani dziekan prof. Alicji Snoch – Pawłowskiej (pracownia druku wklęsłego), panu dr Amadeuszowi Popkowi (pracownia serigrafii) oraz panu dr Krzysztofowi Rukaszowi z pracowni litografii.

Wizyta odbyła się w ramach współpracy ZSP i ISP WA UMCS i jest wstępem do planowanych zajęć warsztatowych naszych uczniów w pracowniach wydziału.

Print Friendly, PDF & Email