Egzamin maturalny

Komunikaty

Organizacja

Spis sekcji 15:
15.1. Przyczyny unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ….. 75

15.2. Unieważnienie w przypadku stwierdzenia przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego ….. 75
15.3. Unieważnienie w przypadku zgłoszenia przez absolwenta uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego …..78
15.4. Unieważnienie w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej ….. 80
15.5. Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej ….. 80
15.6. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ….. 82
SEKCJA 20 OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY s. 99-100
– Załączniki (wersja WORD/DOCX) do pobrania na stronie OKE w Krakowie

ZAŁĄCZNIKI WORD/DOCX

 • EM 2020 Załącznik 1a
  Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
 • EM 2020 Załącznik 1d
  Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
  (deklarację ostateczną należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 7 lutego 2020 roku).
 • EM 2020 Załącznik 4b
  Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego

Linki zewnętrzne:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

image_pdfimage_print