Egzamin maturalny

Komunikaty

Organizacja

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
Załączniki (wersja WORD/DOCX) 20200901 EM

Spis sekcji 15:
15.1. Przyczyny unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ….. 87

15.2. Unieważnienie w przypadku stwierdzenia przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego ….. 87
15.3. Unieważnienie w przypadku zgłoszenia przez absolwenta uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego …..91
15.4. Unieważnienie w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej ….. 93
15.5. Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej ….. 93
15.6. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ….. 95

ZAŁĄCZNIKI WORD/DOCX

 • EM 2021 Zalacznik 1a
  Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
 • EM 2021 Zalacznik 1b
  Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
  (deklarację ostateczną należy złożyć do 31 grudnia 2020 roku).
 • EM 2021 Zalacznik 1c
  Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
  (deklarację ostateczną należy złożyć do 31 grudnia 2020 roku).
 • EM 2021 Zalacznik 4b
  Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego

Linki zewnętrzne:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

image_pdfimage_print