Egzamin maturalny

Komunikaty

Organizacja

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującego w roku szkolnym 2018/2019
  Powyższy dokument m.in. zawiera:
  SEKCJA 15 UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU MATURALNEGO, WGLĄDY DO PRAC EGZAMINACYJNYCH ORAZ ODWOŁANIA DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO s. 71
  15.1. Przyczyny unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ….. 71
  15.2. Unieważnienie w przypadku stwierdzenia przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego ….. 71
  15.3. Unieważnienie w przypadku zgłoszenia przez absolwenta uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego …..74
  15.4. Unieważnienie w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej ….. 76
  15.5. Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej ….. 76
  15.6. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ….. 78
  – Załączniki (wersja WORD/DOCX) do pobrania na stronie OKE w Krakowie
 •  Zasady wglądu do prac egzaminacyjnych
 • Wniosek o wgląd do pracy

ZAŁĄCZNIKI WORD/DOCX

 • Zał. 1a_N Deklaracja NF
  Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019
 • Zał. 1d_S Deklaracja SF Standard
  Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019
  (deklarację ostateczną należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 7 lutego 2019 roku).
 •   Zał. 4b
  Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego

Linki zewnętrzne:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

image_pdfimage_print