EGZAMIN GIMNAZJALNY

Komunikaty

Organizacja egzaminu gimnazjalnego

Załącznik 3a ;  Załącznik 3a
Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego

Załącznik 3d ;  Załącznik 3d Wniosek w zakresie przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym

Załącznik 4b ;  Załącznik 4b
Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego

 W/w załączniki w wersji WORD/DOCX  można pobrać ze strony OKE w Krakowie – informacja-gimnazjum-Załączniki od 1 do 16

Linki zewnętrzne:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Print Friendly, PDF & Email