Egzamin maturalny

Komunikaty

Organizacja

 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującego w roku szkolnym 2017/2018
  Powyższy dokument m.in. zawiera:
  UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU MATURALNEGO, WGLĄDY DO PRAC EGZAMINACYJNYCH ORAZ ODWOŁANIA DO KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO s. 73
  15.1. Przyczyny unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ….. 73
  15.2. Unieważnienie w przypadku stwierdzenia przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego ….. 73
  15.3. Unieważnienie w przypadku zgłoszenia przez absolwenta uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego …..76
  15.4. Unieważnienie w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej ….. 78
  15.5. Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej ….. 78
  15.6. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ….. 80
  – Załączniki (wersja WORD/DOCX) do pobrania na stronie OKE w Krakowie
 •  Zasady wglądu do prac egzaminacyjnych
 • Wniosek o wgląd do pracy

ZAŁĄCZNIKI WORD/DOCX

Linki zewnętrzne:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

 

Print Friendly, PDF & Email