Samorząd uczniowski

Nikola Góral

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

  • Przewodniczący: Kaja Brodecka
  • Wiceprzewodniczący: Danuta Macieszko, Marcin Lisowski
  • Sekretarz: Jakub Huszaluk
  • Skarbnik: Róża Trybuch

Opiekun SU: Zuzanna Wyroślak

Wybory do Rady SU odbyły się w dniu 12 września 2017 r.


Ważniejsze wydarzenia realizowane przez SU w każdym roku szkolnym:

Jeśli chcesz zapoznać się z działalnością samorządu w poprzednich latach kliknij na link.

Jeśli masz propozycje, ciekawe pomysły, uwagi bądź potrzeby pisz do nas na nasz adres e-mail samorzad@liceumplastyczne.lublin.pl

Print Friendly, PDF & Email