SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Nikola Góral

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

  • Przewodniczący: Katarzyna Banasiak (kl. 4b)
  • Wiceprzewodniczący: Marcin Lisowski (kl. 3b), Stanisław Falenta (kl. 5b)
  • Sekretarz: Krzysztof Goluch (kl. 4b)
  • Skarbnik: Magdalena Wrona (kl. 2b)

Opiekun SU: Jarosław Skoczylas

Wybory do Rady SU odbyły się w dniu 16 września 2016 r.


Ważniejsze wydarzenia realizowane przez SU w każdym roku szkolnym:

  • Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w ZSP
  • Święto Komisji Edukacji Narodowej
  • Zabawa andrzejkowa
  • Jasełka i kolędy w ZSP
  • Bal karnawałowy (kostiumowy)
  • „Dzień otwartych drzwi szkoły”

su

Jeśli chcesz zapoznać się z działalnością SU w poszczególnych latach przejdź na stronie do prawego panelu w zakładkę „TAGI”. Następnie z listy rozwijalnej wybierz tag „Samorząd Uczniowski”.

Jeśli macie propozycje, ciekawe pomysły, uwagi bądź potrzeby piszcie do nas na nasz adres e-mail samorzad@liceumplastyczne.lublin.pl

Print Friendly, PDF & Email