Sesja naukowa w Paryżu

W Ambasadzie RP w Paryżu 23 marca 2017 r. rozpoczęła się sesja naukowa „Lublin – Paryż – Lublin” poświęcona przypadającej w tym roku 700-letniej rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich.

Prelegent: Małgorzata Kierczuk-Macieszko (nauczyciel ZSP w Lublinie) 

Dwudniowa konferencja będąca „artystyczną i intelektualną wędrówką” pomiędzy Lublinem i Paryżem, została zorganizowana przez paryskie Stowarzyszenia Lubliniana, Maison de l’Europe oraz Ambasadę RP we Francji. Spotkanie zainaugurowali Chargé d’affaires a.i. Dariusz Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia Etienne Wedrychowski oraz Leszek Kańczugowski, jego założyciel i dyrektor artystyczny.

Celem konferencji było przybliżenie historii Lublina i licznych związków miasta z Paryżem i Francją. W gronie zaproszonych prelegentów – historyków, historyków sztuki oraz literatury, językoznawców i artystów – była Małgorzata Kierczuk-Macieszko z referatem „Konstanty Zamoyski et le mécénat artistique entre Paris et le château de Kozłówka”

Więcej informacji i program konferencji:

 http://paris-lublin700ans.eu/

 Międzynarodowa konferencja „Lublin – Paryż – Lublin”  [W:] Ambasada RP w Paryżu [dostęp 2017.04.28] http://www.paryz.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/miedzynarodowa_konferencja__lublin___paryz___lublin_;jsessionid=6315BBEB2998DBCF28E9F941FF7B67C5.cmsap1p

Print Friendly, PDF & Email