VI Ogólnopolskie Warsztaty „Designu” 2016

Lublin, 3 marca 2016 r.

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół plastycznych

Mam przyjemność poinformować, że podobnie jak w ubiegłych latach, Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie, jest organizatorem Ogólnopolskich Warsztatów „Designu”, adresowanych do nauczycieli szkół plastycznych, w szczególności przedmiotów: reklama wizualna, aranżacja przestrzeni, projektowanie graficzne, tkanina artystyczna, podstawy projektowania.

Jest to już VI edycja tej imprezy, organizowanej w tym roku przez Stowarzyszenie Lubelski Plastyk i Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty odbędą się zgodnie z „Kalendarzem międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia w roku szkolnym 2015/2016”, w dniach 7-8  marca 2016 roku, w siedzibie szkoły w Lublinie, przy ul. Muzycznej 10a. Po raz pierwszy warsztaty organizowane będą w połączeniu z inną imprezą prowadzoną przez szkołę plastyczną – ogólnopolskim konkursem plastycznym „Mała forma dizajnerska”, organizowaną przez ZSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie (marzec-kwiecień 2016).

Kierując się opiniami uczestników poprzednich warsztatów, organizatorzy projektują obecną edycję imprezy jako zajęcia w większości  praktyczne, skierowane także do uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych szkół plastycznych. Każda szkoła zainteresowana udziałem w warsztatach, deleguje jednego ucznia pod opieką nauczyciela (lub nauczycieli). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w pracowniach, o kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o warsztatach i umożliwienie zainteresowanym nauczycielom oraz uczniom uczestnictwa w tej imprezie.

W obecnej edycji warsztaty organizowane są w porozumieniu ze  środowiskiem artystycznych szkół wyższych: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Program warsztatów obejmować będą zajęcia o zróżnicowanym charakterze – wykłady, prezentacje, praktyczne warsztaty z uczniami szkół plastycznych, wystawy oraz wieczorne spotkanie integracyjne. Uczestnikami warsztatów będą znane postacie zajmujące się problematyką designu, oraz nauczyciele – praktycy, prowadzący zajęcia związane z problematyką projektowania w tradycyjnym i multimedialnym warsztacie.

W obecnej edycji imprezy wiodącym motywem jest – w zamierzeniu organizatorów – eko-design i projektowanie oparte na idei zrównoważonego rozwoju.

Wybór tego problemu współczesnego designu pozwala na ujęcie projektowania od strony cywilizacyjnych wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego, a więc takiego, w którym – w niedługim czasie – będą funkcjonować nasi dzisiejsi uczniowie i studenci.

Proponujemy ujęcie tego zagadnienia w szerokim spektrum: higieny przestrzeni współczesnych społeczności (skali mikro i makro), prostoty wizualnego komunikatu, projektowania opartego na bionice, projektowania ubioru – najbliższej i najpierwotniejszej formie naszej akulturacji.

Dwudniowe Warsztaty (7-8 kwietnia 2016 r.) w ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie,  obejmować będą: wykłady, prezentacje, warsztaty w szkolnych pracowniach, korekty i analizy wykonanych ćwiczeń, wernisaż prac licencjackich i dyplomowych ASP w Warszawie i ASP w Krakowie. Przygotowane wydawnictwo będzie zawierać publikacje uczestników warsztatów, uzupełnione materiałem ilustracyjnym. Warsztaty uzupełni wieczorne spotkanie w artystycznej restauracji Starego Miasta.

Dodatkowym atutem warsztatów będzie po raz kolejny specjalnie przygotowane na okoliczność tej imprezy wydawnictwo, opracowane wspólnie przez organizatorów i uczestników – Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida i nauczycieli akademickich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i ASP im. J. Matejki w Krakowie, prezentujące dorobek dydaktyczny związany z projektowaniem jako istotnym elementem edukacji ogólnoplastycznej wspomagającej proces artystycznej kreacji.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem oraz posiłkami nie związanymi z organizacją warsztatów i nie uwzględnionych w harmonogramie imprezy, należy załatwić we własnym zakresie. Podobnie jak w poprzednich latach, proponujemy skorzystanie z noclegów i wyżywienia w znajdujących się blisko szkoły placówkach:

  1. Bursie Szkół Artystycznych, Lublin ul. Muzyczna 8, tel. (81)534 89 20, fax. 534 04 45;
  2. Dom Studenta Politechniki Lubelskiej, Lublin ul. Nadbystrzycka 44, tel. (81) 525 71 33;
  3. Hotel Studencki, Lublin ul. Nadbystrzycka 72a, tel. (81) 538 28 28, 784 025 644

Prosimy o potwierdzenie obecności na warsztatach do 1 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączoną do niniejszego pisma kartą. Kartę zgłoszenia, z pieczęcią szkoły prosimy przesłać drogą mailową, lub faxem na adres Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Andrzej Mazuś, kierownik sekcji komunikacji wizualnej w ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie (tel. 505 122 999) i prezes Stowarzyszenia Lubelski Plastyk, p. Jolanta Jarosińska (tel. 693 747 191). Kontakt w godzinach pracy szkoły, także przez sekretariat ZSP.

Z poważaniem
Krzysztof Dąbek

 

Krzysztof Dąbek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych
im. C.K. Norwida w Lublinie

W załączeniu:

  1. Karta zgłoszenia uczestnika Karta zgłoszenia uczestnika
  2. Program imprezy
image_pdfimage_print