VII Warsztaty Design

Lublin, 31 października 2017 r.

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół plastycznych

Mam przyjemność poinformować, że podobnie jak w ubiegłych latach, Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie, jest organizatorem Ogólnopolskich Warsztatów „Designu”, adresowanych do nauczycieli szkół plastycznych, w szczególności przedmiotów: aranżacja wnętrz, projektowanie graficzne, tkanina artystyczna, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne.

Jest to już VII edycja tej znanej od wielu lat imprezy, organizowanej przez Stowarzyszenie Lubelski Plastyk i Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie w porozumieniu ze środowiskami akademickimi wyższych szkół artystycznych. Warsztaty odbędą się w dniach 23-24 listopada 2017 roku, w siedzibie szkoły w Lublinie, przy ul. Muzycznej 10a. Kierując się opiniami uczestników poprzednich warsztatów, organizatorzy projektują ich obecną edycję jako zajęcia w większości praktyczne, skierowane także do uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych szkół plastycznych. Każda szkoła zainteresowana udziałem w warsztatach, deleguje jednego ucznia pod opieką nauczyciela (lub nauczycieli). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w pracowniach, o kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o warsztatach i umożliwienie zainteresowanym nauczycielom oraz uczniom uczestnictwa w tej imprezie.

W bieżącym roku warsztaty organizowane są w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademią im. J. Matejki w Krakowie. Program warsztatów obejmować będą zajęcia o zróżnicowanym charakterze – wykłady, prezentacje, praktyczne warsztaty z uczniami szkół plastycznych, wystawy oraz wieczorne spotkanie integracyjne. Uczestnikami warsztatów będą znane postacie zajmujące się problematyką designu, oraz nauczyciele – praktycy, prowadzący zajęcia związane z problematyką projektowania w tradycyjnym, multimedialnym i cyfrowym warsztacie.

W obecnej edycji imprezy wiodącym motywem jest – w zamierzeniu organizatorów – Człowiek i jego wewnętrzny habitat.

Wybór tego problemu pozwala na ujęcie designu jako projektowania wewnętrznych przestrzeni, w których funkcjonuje współcześnie człowiek cywilizacji ponowoczesnej. Zagadnienie to, związane z charakterem kształcenia plastycznego w szkolnictwie artystycznym średniego szczebla, wprowadza problem kompleksowego projektowania zamkniętych przestrzeni, w którym koncepcja  artystyczna realizuje zadane jej optymalne funkcje, odwołując się współcześnie do różnych sposobów języka perswazji – ideowej, socjologicznej, terapeutycznej, utylitarnej. W ten sposób zakreślony temat warsztatów łączy się z rozumieniem przestrzeni człowieka, jako przestrzeni wykorzystywanej w relacjach komunikacyjnych, co jest jednym z aspektów nowej nauki – proksemiki. Wyróżnienie kategorii „zewnętrzne – wewnętrzne” pozwala na wyodrębnienie przestrzeni całkowicie kreowanej przez człowieka od tej, w której projekt artystyczny wpisuje się w kontekst mniej lub bardziej przekształconej Natury.

Dwudniowe Warsztaty (23-24 listopada 2017 r.) w ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie,  obejmować będą: wykłady, prezentacje, warsztaty w szkolnych pracowniach, korekty i analizy wykonanych ćwiczeń, wernisaż prac licencjackich i dyplomowych ASP w Warszawie i ASP w Krakowie. Przygotowane wydawnictwo będzie zawierać publikacje uczestników warsztatów, uzupełnione materiałem ilustracyjnym. Warsztaty uzupełni wieczorne spotkanie w artystycznej restauracji Starego Miasta.

Dodatkowym atutem warsztatów będzie po raz kolejny specjalnie przygotowane na okoliczność tej imprezy wydawnictwo, opracowane wspólnie przez organizatorów i uczestników – Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida i nauczycieli akademickich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i ASP im. J. Matejki w Krakowie, prezentujący dorobek dydaktyczny związany z projektowaniem jako istotnym elementem edukacji ogólnoplastycznej wspomagającej proces artystycznej kreacji.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem oraz posiłkami nie związanymi z organizacją warsztatów i nie uwzględnionych w harmonogramie imprezy, należy załatwić we własnym zakresie. Podobnie jak w poprzednich latach, proponujemy skorzystanie z noclegów i wyżywienia w znajdujących się blisko szkoły placówkach:

  1. Dom Studenta Politechniki Lubelskiej, Lublin ul. Nadbystrzycka 44, tel. (81) 525 71 33;
  2. Hotel Studencki, Lublin ul. Nadbystrzycka 72a, tel. (81) 538 28 28, 784 025 644

Prosimy o potwierdzenie obecności na warsztatach do 17 listopada 2017 r., zgodnie z załączoną do niniejszego pisma kartą. Kartę zgłoszenia, z pieczęcią szkoły prosimy przesłać drogą mailową, lub faxem na adres Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Andrzej Mazuś, wicedyrektor ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie (tel. 505 122 999) i prezes Stowarzyszenia Lubelski Plastyk, p. Jolanta Jarosińska (tel. 693 747 191). Kontakt w godzinach pracy szkoły, także przez sekretariat ZSP.

W załączeniu:

  1. Karta zgłoszenia uczestnika Karta zgłoszenia uczestnika
  2. Program imprezy
image_pdfimage_print