Wernisaż wystawy koła naukowego pracowni malarstwa ISP UMCS

Wernisaż wystawy w Galerii ZSP w Lublinie01.02.2013 o godz. 15.00 w szkolnej Galerii ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie odbył się wernisaż wystawy obrazów i fotografii studentów ISP UMCS tworzących samokształceniowe koło naukowe. Wystawa prezentuje jeden obraz każdego studenta oraz zestaw fotografii w pokazie prezentacji wyświetlanej na ekranie LCD. Inicjatorami wystawy, która jest elementem realizacji programu porozumienia o współpracy, podpisanego przez ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie i ISP UMCS, są dziekan dr hab. Sławomir Toman – autor tekstu w katalogu wystawy – oraz Jerzy Norkowski, student II roku ISP, absolwent naszej szkoły, który obecnie jest koordynatorem prac koła. Na wernisażu obecni byli także pracownicy naukowi ISP – dziekan Mariusz Drzewiński, Jacek Wojciechowski, Jakub Ciężki i in.

Swoje prace prezentują: Jan Chwedoruk, Mikołaj Kowalski (absolwent ZSP), Jowita Paszko, Marcin Proczek, Maciej Kusy (absolwent ZSP), Olga Winiarczyk, Miłosz Zawistowski, Małgorzata Pawlak i oczywiście Jerzy Norkowski.

Wyboru dokonał w porozumieniu z p. dr Pauliną Zarębską – nauczycielem historii sztuki w ZSP w Lublinie – dziekan Sławomir Toman. Wystawę można oglądać do 8 marca 2013 r.

…z katalogu KRÓJ NIEZDEFINIOWANY

Wernisaż wystawy w Galerii ZSP w LublinieKoło naukowe w nomenklaturze i strukturze uniwersyteckiej to obszar pozwalający studentom na realizację pogłębionych zainteresowań związanych ze studiowanym kierunkiem. Jest też studentów polem doświadczalnym dla ich kreatywności i samodzielności. Przestrzenią, w której możliwa jest transgresja ujętego w sztywnych ramach procesu dydaktycznego.

Funkcjonowanie koła naukowego ma szczególny sens na kierunkach artystycznych, gdzie staje się ono rodzajem grupy samokształceniowej. Studenci w dużym stopniu sami kreują swój plan pracy alternatywny, mocno zindywidualizowany program edukacyjno-artystyczny.

Koło Naukowe „Malarstwo” istniało na wydziale Artystycznym UMCS od kilku lat. Jednak natura koleją rzeczy, niespełna dwa miesiące temu całkowicie zmienił się jego skład osobowy. Członkowie koła poprzednich roczników ukończyli studia i rozpoczęli zmagania z rzeczywistością pozauczelnianą Reaktywacja koła nastąpiła w listopadzie 2012 roku dzięki inicjatywie Jerzego Norkowskie studenta drugiego roku malarstwa, który zgromadził kilkuosobową grupę osób chcących rozwijać swoje malarskie zainteresowania. Studenci ci poprosili mnie o objęcie koła opieką artystyczną przyjąłem z dużą satysfakcją nadzieją na osiąganie interesujących efektów twórczych.

Podczas spotkań koła, które odbywają się w cyklu dwutygodniowym, odbywają się wykład; najnowszych tendencjach w malarstwie, dyskusje i analizy prac malarskich członków koła. Rozpoczęliśmy też cykl spotkań z artystami pracującymi w Instytucie Sztuk Pięknych p.t.: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

Niniejsza wystawa jest pierwszą prezentacją koła. Wyboru prac dokonaliśmy wspólnie z panią Pauliną Zarębską – Denysiuk, historyczką sztuki pracującą w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie i osobą związaną z Galerią ZSP. Wśród Uczestników wystawy są również jej absolwenci Mikołaj Kowal Maciej Kusy i Jerzy Norkowski. Wystawa jest próbą określenia kierunków poszukiwań artystyczni członków koła oraz wzmocnienia ich determinacji twórczej.

Słowa podziękowania kieruję również do pana dyrektora Krzysztofa Dąbka, który wyszedł z inicjatywą szeroko pojętej współpracy pomiędzy ZSP oraz ISP WA UMCS.

Sławomir Toman 

pdf katalog z wystawy

image_pdfimage_print