Wystawa fotograficzna uczniów ZSP

Przedstawione na wystawie prace fotograficzne powstały pod merytoryczną opieką nauczycieli, artystów fotografików: Małgorzaty Kierczuk-Macieszko oraz Krzysztofa Wereńskiego. Obok prac będących fotograficzną rejestracją ulotności chwili, unaoczniają się obrazy-kalki rzeczywistości kreowane na abstrakcyjne obrazy (sztuka fotografów), jak i fotografie, które są tylko tworzywem w procesie twórczych wizualizacji (fotografia artystów).

Fotografia, przez długi czas traktowana jedynie jako narzędzie rejestracji rzeczywistości, stała się obiektem eksponowanym i postrzeganym dla niej samej w galeriach sztuki i muzeach. Od czasu jej narodzin jest symbolem nowoczesnego społeczeństwa a jej znaczenie wzrasta w dobie komunikacji obrazowej.

Zobaczyć – to uwierzyć. Czy na pewno? Czy w erze technologii cyfrowego przetwarzania obrazu fotografie nadal możemy uważać za realistyczne odbicie rzeczywistości? Odpowiedzi na takie i podobne pytania uczniowie próbują znaleźć na zajęciach w pracowniach podstaw fotografii i filmu i fotografii artystycznej. Zdobywają tu wiedzę i sprawność w posługiwaniu się obrazem w sferze komunikacji wizualnej, niezbędne do funkcjonowania w zawodzie plastyka, projektanta. W procesie kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności z dziedziny fotografii. Poprzez działania praktyczne podbudowane wiedzą teoretyczną – rozwijają swoją kreatywność.

Krzysztof Wereński


Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie to od lat jedna z najwyżej ocenianych szkół plastycznych w Polsce. Jej historia sięga 1827 roku. W czasie swego istnienia wielokrotnie zmieniała swoją nazwę. Obecnie jest to zespół szkół, w skład, którego wchodzą: 6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych realizująca program edukacyjny na poziomie gimnazjum i 3-letniego liceum oraz 4-letnie Liceum Plastyczne kształcące młodzież licealną. Uczniowie realizują program szkoły ogólnokształcącej, zdobywając jednocześnie wykształcenie w jednej z wybranych specjalności: techniki graficzne (specjalizacja – projektowanie graficzne), formy użytkowe – wzornictwo (w specjalizacji – tkanina artystyczna i techniki rzeźbiarskie w specjalizacji – snycerstwo), aranżacja przestrzeni (w specjalizacji – aranżacja wnętrz) oraz fotografia i film (w specjalizacji fotografia artystyczna). Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w nowoczesnych, świetnie wyposażonych w sprzęt pracowniach, Pracując w małych, kilkuosobowych grupach. Wysoki poziom kształcenia potwierdzają absolwenci studiujący nie tylko w uczelniach artystycznych w kraju i za granicą, ale również w uczelniach technicznych, medycznych, uniwersytetach.

image_pdfimage_print