X Makroregionalne Biennale „Dyplom 2013”

113 czerwca w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie otwarto wystawę wyróżnionych dyplomów szkół plastycznych makroregionu północno-wschodniego „Dyplom 2013”.

Wystawa obejmuje dorobek artystycznych specjalności 13 szkół makroregionu, obejmującego województwa : mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie.

od lewej: Włodzimierz St. Gorzelańczyk - st. wizytator - Zakres Ogólnopolski – ds. szkół plastycznych i Krzysztof Dąbek - dyr ZSP w LublinieW uroczystym otwarciu wystawy, uczestniczyli wizytatorzy CEA: p. W. Gorzelańczyk, p. A. Walasik oraz emerytowany wizytator J. Kiszczak, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele, zaproszeni goście, przyjaciele szkoły. Otwarcie wystawy poprzedzone zostało wystąpieniem zaproszonych gości i prezentacjami przygotowanymi przez uczestniczące w Biennale szkoły. Pan. A. Leńczuk reprezentujący Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego, odczytał adres marszałka województwa, p. Krzysztofa Hetmana, skierowany do uczestników imprezy.

Prezentacje szkół pokazały nam obraz szeroko interpretowanych specjalności i specjalizacji, w których aneksy multimedialne, animacje filmowe i krótkie filmy, często były równoważnym dla głównego tematu pracy (reklama wizualna) aneksem.

Ostatnim akcentem wspólnej uroczystości była prezentacja głównego wizytatora CEA, p. W. Gorzelańczyka pt. „ 1993 – 2013. Jaki dyplom, jaka szkoła..?”, poświęcona nie tylko retrospektywie biennale, ale także zapowiadanym zmianom podstaw programowych nauczanych specjalności, od roku 2014.

od lewej: Krzysztof Dąbek - dyr ZSP w Lublinie, Marek M. Pieńkowski - właściciel Galerii Pieńków i Victoria Valverde z kl. IVA LP - laureatka 1-szej nagrody w warsztatach „Uczeń – Mistrz” organizowanych przez Fundację Marka Marii PieńkowskiegoGościem specjalnym, zaproszonym na otwarcie wystawy, był p. Marek M. Pieńkowski, właściciel Galerii Pieńków, organizator wystaw i warsztatów, promujący w Polsce i na świecie (w szczególności w USA) polskich artystów. Obecność p. M. Pieńkowskiego związana była z uroczystym przekazaniem ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie, obrazu p. Janusza Kapusty, który jest nagrodą ufundowaną szkole w warsztatach „Mistrz i uczniowie” (październik 2013).

image_pdfimage_print