XII Makroregionalne Biennale „Dyplom 2015”

16 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida miało miejsce uroczyste otwarcie XII makroregionalnego przeglądu wyróżnionych dyplomów szkół plastycznych makroregionu północno-wschodniego, bardziej znanego, jako biennale „Dyplom 2015”.

Spośród 17 szkół plastycznych makroregionu obejmującego województwa mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie, udział zgłosiło 12 szkół: Liceów Plastycznych, Zespołów Szkół Plastycznych i Policealnych Studiów Plastycznych, reprezentujących różne specjalności i specjalizacje związane z kształceniem zawodowym określonym tzw. starą podstawą programową. Lubelska impreza była ostatnim w skali ogólnopolskiej przeglądem wyróżnionych dyplomów, po wystawach w Bydgoszczy, Rzeszowie i Częstochowie. W otwarciu biennale uczestniczył starszy wizytator szkół plastycznych p. W. Gorzelańczyk, reprezentujący Centrum Edukacji Artystycznej oraz dyrektorzy szkół plastycznych z Nałęczowa (LP), Radomia (ZSP), Zamościa (LP), Lublina (ZSP i PSP), zaproszeni nauczyciele i młodzież szkół z Lublina i Radomia.

Włodzimierz Gorzelańczyk, starszy wizytator CEA (fot. K. W.)Otwarcie przeglądu połączone było z prezentacją i wykładem p. W. Gorzelańczyka podsumowującym 25 lat istnienia przeglądów wyróżnionych dyplomów szkół plastycznych, ponieważ obecny rok jest już 12 edycją imprezy. Zgodnie z tradycją przyjętą od 2011 roku, otwarcie biennale połączone jest z prezentacjami wybranych dyplomów szkół plastycznych z ostatnich dwóch lat, które pozwalają na szerszy obraz kształcenia zawodowego w szkołach makroregionu, wykraczający poza ogląd wystawionych prac, z racji ograniczonych warunków ekspozycyjnych szkoły, zredukowany do kilku dyplomów specjalności. W tym roku szkoły przygotowały prezentacje w postaci tradycyjnej – opatrzone komentarzem o oraz filmy i animacje będące fragmentami tzw. aneksów dyplomowych. Można było także obejrzeć relacje z obrony dyplomów w części praktycznej, które dają obraz różnych – specyficznych dla każdej szkoły – form organizacji egzaminu.

od lewej: Krzysztof Dąbek, dyr ZSP w Lublinie; Włodzimierz Gorzelańczyk, starszy wizytator CEA (fot. K. W.)Po uroczystym przecięciu wstęgi, symbolicznie otwierającym właściwą wystawę, dyrektorzy i nauczyciele poszczególnych szkół prezentowali eksponowane prace, w kilku przypadkach uzupełnione materiałem audiowizualnym odtwarzanym na monitorach LCD i multimedialnymi makietami. Jak zwykle przeglądowi towarzyszył katalog wystawy oraz oprawa graficzna imprezy (plakaty, banery, standy, informatory), przygotowane przez nauczycieli ZSP w Lublinie pod kierunkiem komisarza wystawy, p. A. Mazusia, kierownika sekcji komunikacji wizualnej w lubelskiej szkole.

Spotkanie zakończył okolicznościowy poczęstunek w szkolnym patio, ufundowany i zorganizowany przez Stowarzyszenie Lubelski Plastyk i Radę Rodziców przy ZSP. Wystawa czynna będzie do końca czerwca i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych kształceniem w szkołach realizujących podstawę programową w zawodzie „Plastyk”.

Krzysztof Dąbek
Dyrektor ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie

flickr Fotoreportaż na flickr.com (fot. K. Wereński)

Katalog wystawy XII Makroregionalne Biennale „Dyplom 2015”

image_pdfimage_print