XII Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny” 2021

Logo konkursu "Portret Rodzinny". XII Międzynarodowe Biennale „Portret Rodzinny. Czas pandemii” organizowane jest w obecnym roku szkolnym po raz kolejny wspólnie – przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej i Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie. Początki konkursu, sięgają roku 1999, kiedy zorganizowano jego pierwszą edycję, inspirowaną ideą propagowaną przez Międzynarodowy Kongres Rodzin –
ideą podkreślenia i popierania wszelkich działań mających na celu pobudzanie refleksji dotyczącej roli rodziny we współczesnym świecie.

Od kilkunastu lat konkurs plastyczny jest okazją do znalezienia wizualnego wyrazu problemów rodziny w świecie epoki ponowoczesnej, wyrazu szczególnie cennego, ponieważ widzianego, interpretowanego przez młodych twórców, wstępujących dopiero na drogę artystyczną. Jak dużym oddźwiękiem cieszy się idea konkursu, mogą świadczyć liczby: w ciągu XI dotychczasowych edycji do organizatorów konkursu wpłynęło kilka tysięcy prac, a w ostatnim, 2019 roku, komisja konkursowa przyjęła ich  ponad 500.

W obecnej edycji konkursu, organizatorzy początkowo nadali tematowi „Portret Rodzinny” bardziej ukierunkowany charakter: „Rodzina przyszłością świata”. Takie przyświecały współorganizatorom idee, w czasie formułowania podstawowych założeń obecnej edycji konkursu. Było to wiosną 2020 r. Jak wiemy jednak już teraz, pandemia COVID-19, doprowadziła do  zmian wielu naszych planów, na każdym poziomie – osobistym, relacji międzyludzkich, instytucjonalnym. Przewartościowanie naszego dotychczasowego trybu życia, wtargnięcie w  – zdawałoby się uporządkowaną – rzeczywistość, nieznanego niebezpieczeństwa, zamęt i zagubienie wśród sprzecznych informacji, narastająca frustracja z ograniczenia osobistych kontaktów międzyludzkich, dojmujące przekonanie o utraconej wolności. Nie opisano jeszcze wszystkich aspektów pandemii, ale już teraz wiemy, że świat już nie powróci na stare tory.

Międzynarodowy konkurs „Portret Rodzinny”, zawsze w pewien sposób był zwierciadłem społecznej rzeczywistości ostatniego ćwierćwiecza. To jego specyfika i   niezwykły charakter – swoistej sondy zapuszczanej w najbardziej intymną część życia każdego młodego człowieka, w jego relacje z najbliższymi, pełne emocji typowych dla wieku dojrzewania.

Kierując się długoletnią tradycją, w szczególny sposób nastawioną na obraz kondycji współczesnej rodziny oraz mając na uwadze niezwykłość momentu w jakim przyszło nam żyć, pragniemy jako współorganizatorzy, nadać wiodącemu tematowi tegorocznej edycji konkursu inny niż pierwotnie przypisany, tytuł: „Portret Rodzinny. Czas pandemii”. Pisząc te słowa, nie wiemy jak potoczą się dalsze wydarzenia. Ostatnie miesiące przyniosły wiele niespodziewanych sytuacji, które każą nam ostrożnie podchodzić do wszelkich deklaracji związanych z planowaniem naszego życia w przyszłości. Czas jest niezwykły, a spojrzenie na bliską rzeczywistość, wyrażenie emocji, lęku, ale i nadziei, utrwalenie jej w artystycznej formie „na gorąco”, może być niepowtarzalnym doświadczeniem dla młodych twórców.

Skan podpisu dyr K. Dąbka

Krzysztof Dąbek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych
Im. C.K. Norwida w Lublinie


Pliki do pobrania

Files to download

 

 

image_pdfimage_print