XIV Makroregionalne Biennale „Dyplom 2019”

Lublin 29 kwietnia 2019 r.

Szanowny Panie (Pani) Dyrektorze,
Szanowni Państwo.

Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie w obecnym roku szkolnym 2018/2019, po raz kolejny będzie organizatorem biennale, będącego przeglądem najlepszych dyplomów w specjalnościach i specjalizacjach szkół plastycznych makroregionu północno – wschodniego, z ostatnich dwóch lat. W związku z podjętymi przygotowaniami, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w imprezie, a także o przesłanie niezbędnych materiałów i informacji do wydawnictwa – katalogu, który będzie towarzyszyć otwarciu XIV Biennale w dn. 10 czerwca 2019 r.

Na stronie internetowej ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie w zakładce XIV Makroregionalne Biennale „Dyplom 2019” będzie można pobrać stosowne pliki: informację o harmonogramie przygotowań do imprezy, makietę strony do katalogu (DYPLOM_19_katalog), alfabetyczną listę dyplomantów szkół z ostatnich 2 lat, wraz z informacjami dodatkowymi wg załączonego wzoru do pobrania (DYPLOM_19_dyplomanci) oraz schemat przestrzeni ekspozycyjnej dla poszczególnych szkół. W obecnej edycji katalog będzie posiadać inny format – dopasowany do wielkości kwartalnika „Szkoła artystyczna”. Przewidywana ilość stron przeznaczonych dla szkoły, to 2-3 strony. Wybór prac dyplomowych i specjalizacji przez nie ilustrowanych oraz prac dodatkowych związanych z tzw. „aneksem” do dyplomu, należy do decyzji szkoły. Prosimy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z formatu i przeznaczonej dla szkoły ilości stron. Ze względów organizacyjnych, prosimy o przysłanie tych materiałów do 14 maja 2019 r. (makietę stron wraz dokumentacją fotograficzną oraz listy należy umieścić na platformie Dropbox przez link przesłany drogą elektroniczną).

W sprawach związanych z przygotowaniem katalogu i wystawy, prosimy o kontakt z wicedyrektorem ds. artystycznych, p. Andrzejem Mazusiem (tel. 505 122 999 lub sekretariat ZSP).

Krzysztof Dąbek

Dyrektor
Zespołu Szkół Plastycznych
im. C. K. Norwida w Lublinie


Pliki do pobrania

Pliki do umieszczenia na stronie – szablony na Biennale Dyplom 2019

Link do przesyłania plików do katalogu Biennale Dyplom 2019 https://www.dropbox.com/request/L8tQWNNUhInAT7MKPX2C

image_pdfimage_print