Zajecia z kaligrafii w muzeum

Zajecia z kaligrafii w muzeumW dniu 3 kwietnia 2014 r. połowa klasy III b, w ramach zajęć z podstaw projektowania, udała się do najmłodszego z lubelskich muzeów, działającego od października 2013 r. Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym.

Zajęcia rozpoczęła lekcja muzealna przeprowadzona przez absolwentkę naszej szkoły, Dorotę Jurkowską, historyka sztuki i kustosza muzeum. Pani Dorota zaprezentowała i omówiła najcenniejsze zabytki – wycofane z kultu obrazy (np. „Dawid z głową Goliata” przypisywany Giudo Reniemu), rzeźby, srebra i paramenty. Zwróciła uwagę młodzieży na specyfikę placówki, czyli znaczną liczbę ksiąg rękopiśmiennych, inkunabułów i starodruków. Pośród nich znajduje się Mszał z Kraśnika z około 1400 r., najstarszy dokument liturgiczny na Lubelszczyźnie. Rzadkim przykładem starodruku jest także Nowy Testament wydany we Lwowie 1679 roku w języku staro-cerkiewno-słowiańskim.

Księgi były łącznikiem z drugą częścią zajęć, czyli warsztatami z kaligrafii. Uczniowie posługując się patyczkami z bambusa doskonalili umiejętność pisania uncjały (pisma wykształconego na przełomie III/IV wieku) i półuncjały (VI wiek), które wywarły przemożny wpływ na rozwój krojów książkowych.

Małgorzata Kierczuk

image_pdfimage_print