Zakład Sztuki Mediów Cyfrowych

Wernisaż wystawy prac studentów z pracowni dr hab. Sławomira Plewki i prof. Grzegorza Mazurka (ISP WA UMCS), połączony z prezentacją multimedialną (projektowanie a multimedia – Szkolna Galeria i aula) w dniu 21.11.2013 r. w godz. 16.00 – 17.30.

Zakład Sztuki Mediów Cyfrowych prowadzi działalność artystyczną, naukową i dydaktyczną na polu sztuki, dla której komputer z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi jest podstawowym narzędziem do kreacji, przechowywania, prezentacji, dystrybucji i komunikacji.

Celem kształcenia jest wprowadzenie studentów w arkana pracy artysty plastyka w środowisku mediów cyfrowych, poprzez praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy na tym polu działalności. Zakres kształcenia obejmuje dwa piony: praktykę oraz teorię i historię mediów cyfrowych. Prowadzimy studia w kilku sprofilowanych dyscyplinach, opartych na wyspecjalizowanych technikach cyfrowej edycji obrazu, dźwięku i animacji komputerowej: cyfrowy druk wielkoformatowy; cyfrowy film eksperymentalny; animacja poklatkowa edytowana cyfrowo; animacja komputerowa; grafika i animacja na potrzeby Internetu; historia nowych mediów (filmu, animacji i sztuki mediów cyfrowych). Podstawowym ośrodkiem naszego zainteresowania są współczesne technologie kreacji cyfrowych, postrzegane w perspektywie efektywnych możliwości jakie wnoszą do warsztatu współczesnego artysty. W procesie twórczym koncentrujemy się nad nowymi możliwościami jakie niesie ze sobą interakcja między koncepcją działa i oprogramowaniem. W praktyce wykorzystujemy wszystkie środki przekazu: obraz, grafikę, rysunek, pismo, fotografię, film, nagranie głosu, muzykę i efekty akustyczne edytowane na platformie cyfrowej. Zwieńczeniem procesu dydaktycznego jest możliwość realizowania w Zakładzie Sztuki Cyfrowej dyplomu artystycznego i pisania pracy magisterskiej, na skorelowanych ze sobą tematycznie zajęciach w pracowni dyplomowej i na seminarium magisterskim.

Kuratorzy wystawy: Grzegorz Mazurek, Sławomir Plewko.

Uczestnicy wystawy – absolwenci Zakładu Sztuki Mediów Cyfrowych ISP WA UMCS:

  • Anna Dudek – dyplom 2009,
  • Wojciech Jachimczuk – dyplom 2010,
  • Eliasz Gola – dyplom 2010,
  • Agnieszka Grajda – dyplom 2012,
  • Zbigniew Chmurzyński – dyplom 2011,
  • Milena Zińczuk – dyplom 2012,
  • Jacek Rudzki – dyplom 2010. 

—————————————————————————————————————————–

image_pdfimage_print