Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie (REKRUTACJA)

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Co to jest ZSP?

Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, to dwa typy szkół:

  • Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (OSSP) – dla młodzieży w wieku 14-19 lat, 6-letnia, po szkole podstawowej;
  • Liceum Plastyczne (LP)- dla młodzieży w wieku 17 – 20 lat, 4-letnie, po gimnazjum.

Oba typy szkół kończą się egzaminem dyplomowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Plastyk i przygotowują do egzaminu maturalnego.

Kształcenie obejmuje:

  • przedmioty zawodowe w specjalizacjach do wyboru: projektowanie graficzne (LP, OSSP), snycerstwo (LP), tkanina artystyczna (LP), aranżacja przestrzeni (OSSP), fotografia artystyczna (OSSP);
  • przedmioty ogólnoplastyczne realizowane we wszystkich specjalizacjach: rysunek i malarstwo, podstawy projektowania, rzeźba, historia sztuki;
  • obowiązkowe 2 moduły z przedmiotami do wyboru: multimedia i fotografia – z przedmiotami do wyboru: fotografia i film, prezentacje multimedialne, animacja oraz zespołowe projekty artystyczne – z przedmiotami do wyboru: projekty sceniczne i teatralne, promocja szkoły, realizacja projektów wystawienniczych;
  • przedmioty ogólnokształcące, w których program zgodny jest z podstawą programową III i IV etapu edukacyjnego kształcenia ogólnego MEN. Przedmioty na poziomie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające realizowane są w tzw. pakietach do wyboru przez uczniów i obejmują: historię sztuki, j. polski, j. angielski, j. francuski, matematykę, przyrodę (w zależności od zainteresowania możliwa jest realizacja innych przedmiotów).

Dodatkowo, dla uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych szkoła organizuje dodatkowe zajęcia artystyczne w blokach przedmiotowych i kołach zainteresowań.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  • Konsultacje dla kandydatów: 29.02 – 27.05.2016 r., poniedziałek – piątek, godz. 11.45 – 15.30 – (dostępne wkrótce)
  • „Dzień otwartych drzwi” – 29 kwietnia br. w godz. 10.00 – 15.00

Z A P R A S Z A M Y

image_pdfimage_print