Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie (REKRUTACJA)

         Co?             Kiedy?             Jak?     Dlaczego?

Dlaczego warto kształcić się w ZSP?

Jest wiele powodów, dla których warto kształcić się w ZSP, w tym miejscu wymieńmy najważniejsze:

  • Wykwalifikowana kadra nauczycieli, łącząca doświadczenie z otwartością na nowe obszary i metody kształcenia;
  • Wysoki poziom kształcenia potwierdzony sukcesami naszych uczniów: stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bardzo  wysoka pozycja w ogólnopolskich przeglądach szkół plastycznych, nagrody w konkursach, plenerach, uczestnictwo w artystycznych warsztatach, bardzo wysoki poziom zdawalności na wyższe uczelnie artystyczne, w tym najbardziej prestiżowe Akademie w Polsce; absolwenci ZSP studiują na politechnicznych wydziałach architektury oraz licznych wydziałach nauk humanistycznych uniwersytetów w całej Polsce. Nasi absolwenci z powodzeniem studiują także za granicą (Anglia, Holandia, Francja, Włochy, USA);
  • Wysoki standard wyposażenia szkoły. ZSP w Lublinie, jako jedna z nielicznych szkół w Polsce została zaprojektowana od początku jako szkoła plastyczna (budynek wpisany na listę dziedzictwa architektury modernistycznej Lublina), nieustannie rozwija swoje zaplecze edukacyjne: pracownie specjalistyczne pozwalające na pracę w małych grupach uczniów, pełne i profesjonalne wyposażenie warsztatowe, najnowsze oprogramowanie, nowoczesny sprzęt w 10 pracowniach multimedialnych, pełne wyposażenie w komputery w każdej pracowni, aula z funkcją sali kinowej i wyposażeniem audio, punkty dostępu wi-fi, biblioteka, dziennik elektroniczny, siłownia, szkolna galeria, przestrzenie dla wystaw uczniowskich, plenerowe przestrzenie ekspozycji prac, itd.;
  • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury i edukacji: min. ASP w Warszawie, ASP im. J. Matejki w Krakowie, ISP WA UMCS w Lublinie, Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN, Muzeum na Zamku, Muzeum Nadwiślańskim – w organizacji artystycznych warsztatów, konkursów, wystaw, projektów; współpraca ze szkołami za granicą – warsztaty, projekty, plenery, wymiany młodzieży z szkołami artystycznymi w Hajfie (Izrael – szkoła „Reut”), Sumy (Ukraina), Wilnie (Litwa – polska szkoła im. I.J.Kraszewskiego).
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa wynikający z organizacji opieki, zajęć w małych grupach, licznej kadry pedagogicznej. W szkole funkcjonuje monitoring, zatrudniony jest psycholog i pedagog, czynny jest gabinet lekarski;
  • Duży wpływ młodzieży na życie szkoły. Uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego organizując szkolne imprezy (np. doroczny Bal Karnawałowy, tradycyjne studniówki w „Plastyku”), wystawy, seanse filmowe, redagując szkolną gazetkę (kwartalnik „Ramota”), w ramach wolontariatu uczestniczą w działaniach społecznych, kulturalnych, religijnych. Od lat szkoła ma swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta.
  • System materialnego wspomagania uczniów poprzez uczestnictwo w licznych programach stypendialnych i współpracę ze Stowarzyszeniem Lubelski Plastyk działającym przy szkole (organizującego wraz z Radą Rodziców aukcje, kiermasze, w tym także na cele charytatywne).

Więcej informacji, w tym aktualności, znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.liceumplastyczne.lublin.pl lub na szkolnym profilu Facebooka.

Jeśli nie jesteś pewny, czy szkoła plastyczna jest dla Ciebie, przeczytaj zakładkę: ”Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej”.

Pozdrawiamy i do zobaczenia w kwietniu, w czasie  „Dnia otwartych drzwi szkoły” :)


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  • Konsultacje dla kandydatów: 29.02 – 27.05.2016 r., poniedziałek – piątek, godz. 11.45 – 15.30 – (dostępne wkrótce)
  • „Dzień otwartych drzwi” w dniu 29 kwietnia br. w godz. 10.00 – 15.00
image_pdfimage_print